.
.

Bismillâhirrahmânirrahîm

İnnâ lillâhi ve İnnâ İleyhi Râciûn

Sabaha karşı meydana gelen ve iki kardeş ülkede binlerce can kaybı ve yaralanmaya yol açan bu büyük felakette Türkiye ve Suriye halklarıyla aynı acıyı paylaştığımızı ve dayanışma içerisinde olduğumuzu bildiririz.

Tüm ülkelerin, hükümetlerin, uluslararası ve insanî yardım kuruluşlarının, enkaz altında kalanları kurtarmak, yaralılara yardım etmek, evsizleri barındırmak ve mevcut tüm imkânları kullanmak için mümkün olan her şekilde yardım eli uzatması için harekete geçmelerini istiyoruz.

Bu eylemler, vuku bulan felaket sonucunda bu iki kardeş ülkenin yaşadığı acıları ve zor koşulları hafifletmek adına zaruridir.

Bir kez daha Cenâb-ı Hakk'tan vefat edenlere rahmeti ile muamele etmesini, onları geniş cennetlerinde karar kılmasını, yaralılara şifalar vermesini, iki aziz milletin acılarını dindirmesini ve onlara karşı ihsanda bulunmasını niyaz ederiz.

* * *

Hizbullah Genel Sekreterliği

06 Şubat 2023

Beyrut / Lübnan

Ehlader HABER