.
.

Merhum Allâme Tabâtabâî’nin vefatının 42. Yıldönümü münasebetiyle Tebriz’de Uluslararası bir kongre düzenlendi. Farklı bölgelerden düşünürlerin, alimlerin ve akademisyenlerin katıldığı bu programınönemli konuklarından biri de Türkiye Ehlibeyt Âlimleri Derneği Genel Başkanı Kadir Akaras oldu.

Sayın Akaras konuşmasında şözlerine şöyle başladı:

“Allâme Tabâtabâî (ra) ve onun yetiştirdiği öğrenciler, modern İslam medeniyetinin canlanmasındaki en önde gelen destekçilerden olmuşlardır.”

Ehla-Der Genel Başkanı Kadir Akaras, Tebriz Üniversitesi, Vahdet Salonu'nda düzenlenen Uluslararası Allâme Tabâtabâî Kongresi’nde sözlerine şöyle devam etti:

Dünyadan Muharrem Ayı Matem Merasimleri Dünyadan Muharrem Ayı Matem Merasimleri

“İslam dünyası hele de Batı Asya, modern İslam medeniyetinin canlanmasındaki tarihi dönemecinde ve gücün batıdan doğuya kaydığı noktadadır.”

Akaras ayrıca modern İslam medeniyetinin kuruluşu ve gücü için gereksinimlere dikkat çekerek, medeniyetin güçlü bir bilimsel ve kültürel destek ve söylemlere ihtiyaç duyduğunu söyleyerek, şunu belirtti:

“Modern İslam medeniyetinin yeniden canlanması için bilimsel ve söylemsel bağlamda kişilikleri eğitmemiz gerekiyor. Allâme Tabâtabâî ve onun yetiştirdiği öğrenciler, modern İslam medeniyetinin canlanmasındaki en önde gelen destekçilerden olmuşlardır.”

Ehlibeyt Âlimleri Derneği Başkanı konuşmasında: “İran dışında yaşayan ve kişileri objektif bir gözle değerlendirebilen biri olarak şunu söyleyebilirim ki, Allâme Tabâtabâî ve öğrencileri tüm ülkelerde kabul görmektedirler ve onları tanıyanlar bu ilim abideleri karşısında saygıdan başlarını eğmektedirler.” dedi.

Kadir Akaras ayrıca şu nüktelere değindi:

“Farklı düşünce ve inançlar üzerine kurulmuş bir İslam ülkesi olan Türkiye'nin, İslami ilimlerin farklı yaklaşımlarını öğrenmesi ve bunu bilim toplumlarına yansıtması gerekmektedir.”

“Merhum Allâme Tabâtabâî, fıtrat mevzusunda insanı insanın kendisine tanıtır. Uhrevî meseleler konusunda insanın kendi kendini tanımasına, iç dünyasını keşfetmesine teşvik ediyor ve insan yaşamının farklı alanlarına ilişkin değerli analiz ve çözümlemeler sunuyor.”

“Allâme Tabâtabâî fıtrat konusunda toplumun ıslahını düşünen küçük bir eğitimli zümre oluşturmuş, bunun yanında dinî öğretiler bağlamında tüm toplum sınıflarını göz önünde bulundurarak ümmet sahasında İslâmî söylemi yansıtabilecek öğrenciler yetiştirmiştir.” 

Akaras, Türkiye’de yayınlanan “İslam'da Şia”, “İslam'da Kadın”, “İslam'da Kur'an”, “Velâyet Risalesi”, “Peygamberimizin Sünnetleri”, “Özün Özü”, “Tevhid Risalesi” “Felsefenin Temelleri ve Realizm Metodu” adlı eserleri en önemli eserler olarak değerlendirdi ve şunu beyan etti: 

“Kevser Yayınları şu ana kadar Tefsîrû’l-Mîzân’ın 15 cildini yayınladı ve 5 cildi de yayınlanmak üzere. Bu Tefsir, Türkiye toplumunda tarifsiz bir memnuniyetle karşılanmış, Tefsîrû’l-Mîzân’ın özellikleri doğrultusunda değerli makale ve tezler kaleme alınmıştır.”

Türkiye Ehlibeyt Âlimleri Derneği Genel Başkanı, mazlum Filistin halkını desteklemenin ve Siyonist rejimin cinayetlerini kınamanın öneminden de bahsederek Gazzeli günahsız çocuklar için kaleme aldığı “Gazze’ye İthaf” adlı Türkçe şiirini okudu.


Gazze’ye İthaf

Gökten yağmur gibi yağar dert, bela sana
Ey Gazze! Nasıl diyemem ben, 'Kerbela' sana.

Parçalanmış bedenler yatar göğsün üstünde
Nice babalar Hüseyin gibi sarmış kefen sana.

Deniz kıyısında susuz Gazzeli! sesle kardeşini
Abbas'tan armağan kalmış "imdada gel" sesi sana.

Musa, İsa, Süleyman ağıt yakar dövünür
Ağlıyor Peygamber ile birlikte Murtaza sana.

Ey Gazze! Seksen yıldır kısmetin budur senin 
Kanlıdır yer gök, yakışmaz zillet sana.

Siyonistle meydan savaşı veren sensin
Nasıl öder Müslümanlar bu hakkı sana.

Ey direnişle yıkan şeytanın yuvasını
Kur'an, ayet ayet “merhaba”diyor sana.

Haydar gibi kırarsın Hayber kapısını
Sünnet-i Ali'dir bu, mirastır sana.

Aksa Tufanı, fethu'l-mûbindir inan
Zafer yakındır, tek çare direniştir sana.

Bir dua edelim siz de amin deyin
Keşke olsa canım, ruhum feda sana.

Ehlader HABER

https://www.elmustafa.com.tr/haber-detay/allame-tabatabai-kongresi-duzenlendi/406

Editör: Hasan Bedel