Ehlader Araştırma Bölümü

Kemal Kemahlı

Yezid'in Dini Tahrif Etmesine Neden Sadece İmam Hüseyin Karşı Çıktı?

Yezid aleyhillanenin İslam dinini tahrif etmesine ve halka zulmetmesine; yüzlerce sahabe, tabiin (yani sahabeyi yakından gören Müslümanlar) ve din adamları çok yakından şahit olmasına rağmen, 'Neden SADECE Hz. İmam Hüseyin (as) karşı çıktı?' diye hiç düşündünüz mü?

Hem de öyle bir karşı çıkış ki; bedelini kendi canı, sevdiklerinin ve dostlarının canı ile ödedi.

O gün, dünyada bu bedeli ödemeye hazır tek kişi vardı, o da İmam Hüseyin idi.

Bu soruya verilecek doğru cevap, bizi ‘Velayet’i idrak etmeye götürür.

Bu konuda birçok ayet ve hadis zikredilebilir. Fakat ayet ve hadisleri bir kenara bırakarak bu yaşanmış Kerbela olayından yola çıkarak velayetin önemini ve dindeki konumunu kavramamız gerekiyor.

Bu tarihi olay, bu kıyam bize o gün dünyada İmam Hüseyin'in dışında hiç kimsenin bu gidişe dur diyemeyeceğini, gidişatı değiştiremeyeceğini ve öz Muhammedî İslam'ı koruyamayacağını göstermektedir.

Düşünsenize o gün eğer Yezid'e karşı çıkılmasaydı, bugün bize nasıl bir din miras olarak kalacaktı!?

Akıl bize şunu söylemektedir: 'Demek ki yüce Allah, (ruhlar âleminde aldığı söze binaen) yeryüzünde Allah Resulü’nün (saa) Ehl-i Beytine bu görevi tevdi etmiştir.

Onlar da bu görevi yani, İslam'ı koruma ve aslına uygun şekilde yaşatma görevini hakkıyla yerine getirmişlerdir.

İşte bu yürekler yakan Kerbela hadisesi, aklen bize velayetin dindeki önemini açıkça anlatmaktadır.

Bazıları diyorlar ki; 'Dini neden sadece Ehl-i Beyt'in tekeli altına alıyorsunuz?'

Bu şekilde konuşan kardeşlerimize cevaben diyoruz ki; 'Kerbela hadisesinden yola çıkarak akıl bize, dinin Ehl-i Beyt'in koruması altında olduğunu göstermektedir.'

Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun.