Reenkarnasyon veya ruhun devri nedir? Yanlış ve batıl bir düşünce olan Reenkarnasyon veya ruhun devri, ölen bir kimsenin ruhunun başka bir bedende tekrar dünyaya dönmesidir. Bu inanışa göre eğer ölen kimse iyi birisiyse, bu dünyaya daha iyi bir bedende ve daha refah bir yaşamda tekrar gelecektir. Ama eğer kötü birisiyse daha kötü bir beden ve yaşamda bu dünyaya tekrar dönecektir.

Cebriye ekolünde olduğu gibi bu düşünceyi de ortaya atanlar zalim iktidarlardır. Reenkarnasyon düşüncesini fakir ve mazlum halk tabakasında yayarak şunu hedeflemektedirler: Siz şimdi fakir olabilirsiniz, zulüm altında olabilirsiniz, ama üzülmeyin bir dahaki hayatınızda zengin ve güçlü birisi olarak bu dünyaya geleceksiniz. Bu yüzden bu halinizden kurtulmak için kendinizi fazla zorlamayın, zalimlere başkaldırmayın, sosyal tabakaları dengelemeye çalışmayın. Bu gün siz, yarın onlar; bu gün siz fakir ve mazlumsunuz, ama yarın onlar fakir ve mazlum ve siz zengin ve güçlü olacaksınız.

Cebriye ekolünün çıkışı da bu mantıkladır. Cebriye nedir? İnsanlar bu dünyada figürandır, oyuncular gibi yazılan senaryoları uygulamak zorundadırlar. Zalim eğer zulmediyorsa, Allah bu şekilde yazdığı içindir; hırsız eğer hırsızlık yapıyorsa takdir böyledir. Ne zalimin suçu var ve ne de hırsızın!!! Allah-u Teâlâ yazmış, bizlerse bu senaryodaki figüranlarız. Eğer Yezit, Kerbela’da İmam Hüseyin’i şehit ettiyse Yezit’in bir suçu yok, Allah yazdığı için onun o rolü oynaması gerekiyordu. Amerika eğer dünyayı sömürüyorsa yazı böyledir, boşuna “Kahrolsun Amerika” demeyin, onun bir suçu yok, emperyalistlerin, Siyonistlerin bir suçu yok. Sizler ki Allah’a inanıyorsunuz, o zaman yazdığı bu senaryoya da razı olun ve zalimlere başkaldırmayın, onları kınamayın. Ne kadar saçma bir düşünce değil mi?!! İnsanlar, kendi yaptıkları zulümlere karşı baş kaldırmasınlar diye ne kadar basit ve komik fikirleri insanlar arasında yayıyorlar. Ama en acısı da toplumun bunlara inanmasıdır.

Reenkarnasyon veya ruhun devri gibi düşünceler de zalimlere, emperyalistlere, Siyonistlere karşı başkaldırının önünü kesmek içindir.

Aslında bu saçma düşünce ve inanışların yanlış olduklarına dair delil getirmeye dahi gerek yoktur, ama yine de kısaca akli bir bakış açısıyla bakalım konuya.

Bu yaratılış âlemi kemale ve mükemmelliğe doğru ilerleme üzerine yaratılmıştır. Yaratılan her şey hikmet üzerine bir hedef doğrultusunda yaratılmıştır.

“Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu, inkâr edenlerin zannıdır.”

“Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.”

Bu dünyanın bir yaratılış hedefi ve bizlerin de bu dünyaya bir gönderilme hedefimiz vardır.

İmam Ali (a.s) şöyle buyuruyor:

“Nereden geldiğini, nerede olduğunu ve nereye doğru gittiğini bilen kimseye ne mutlu!”

Dediğimiz gibi bütün bu âlem ve özellikle insan kemale doğru ilerleme, kemale erme üzerine yaratılmıştır. İnsan, insan-ı kâmil olma yolunda ilerler. İnsanın kemale erme süreçlerinden bir kısmı da bu dünyada gerçekleşir (Kemal yolundaki en önemli süreç dünya sürecidir.)

Ruh, “Kalû Bela” âleminden, zer âleminden gerekli tekâmül ve kemal sürecini tamamladıktan sonra bu dünyaya gelerek farklı bir tekâmül ve kemal sürecini tamamlamaya başlar. Bu dünyada da bu süreci tamamlayınca bir diğer âleme geçerek oradaki tekâmül ve kemal sürecine başlar. (Doğum bu dünyaya geçiş kapısı olduğu gibi ölüm de bir diğer âleme geçiş kapısıdır.)

Yaratılışın bu hedefi doğrultusunda konuya baktığımızda Reenkarnasyon veya Ruhun devri düşüncesini şöyle örnekleyebiliriz: Bir öğrencinin eğitim süreci vardır. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite; öğrenci bir sınıfı veya bir okulu bitirince bir üst seviyeye geçer. Örneğin ilkokulu bitiren bir çocuk artık ortaokula gitmesi gerekir. Ortaokulu bitirince liseye ve liseyi bitirince de üniversiteye gitmelidir. Bu öğrencinin eğitimdeki tekâmül ve kemal sürecidir. Ama eğer tam tersine ilkokulu bitiren bir öğrenciyi tekrar ilkokul birinci sınıftan başlatırsak akıl sahipleri bu duruma ne der?!

Reenkarnasyon ve Ruhun devri de aynı buna benzer; ilkokulu bitiren birisini, tekrar başa alarak ilkokul birinci sınıfa göndermeye benzer. Dünyadaki tekâmül ve kemal sürecini tamamlayan birisini tekrar başa almak yaratılışın felsefesine terstir. Bu dünyada kemal sürecini tamamlayan ruhun artık bir üst âlemdeki tekâmül sürecine devam etmesi gerekir, ilkokulu bitirip de ortaokula gitmesi gereken öğrenci gibi…

Allah-u Teâlâ bu dünyayı boşuna bir eğlence olsun diye yaratmamıştır ve İmam Ali’nin de buyurduğu gibi “Nereden geldiğini, nerede olduğunu (bu dünya) ve nereye doğru gittiğini bilen kimseye ne mutlu!” Bu dünyaya başka bir âlemden geldik ve bu dünyadan da bir üst âleme gideceğiz; tekrar tekrar bu dünyaya gelerek yerimizde sayma diye bir şey yok…

Bizim oğlan binâ okur döner döner bir daha okur..