Kur’an’ın, Peygamberimizin (sav) ve Ehlibeyt İmamlarının (s) bildirdiğine göre; İmam Mehdi (s) on iki imamın sonuncusudur. Ahir zamanda ortaya çıkacaktır. Dünya zulümle dolmuş bir halde iken zuhur edecek, dünya hâkimiyetini ele geçirecek, Kur’anî ve Muhammedî İslam’ı bütün dünyaya egemen kılacak, adaleti ve barışı her tarafa yerleştirecektir. Bu konu insanlık tarihi açısından çok önemli bir hadise olduğu için genel olarak bütün dinlerde ve özel olarak da İslam dininde geniş bir şekilde söz edilmiştir. Bu yüzden İslam dinine inanan Şiî, Sünnî, Alevî ve diğer mezhepler İmam Mehdi (s) konusunu çok detaylı bir şekilde kendilerine ait kitaplarda yazıp açıklamışlardır.[1]

İmam Mehdi (s) konusunun en önemli aşamalarından biri de onun zuhurundan kısa bir süre önce gerçekleşecek olan büyük hadiselerdir. Mezkûr hadiseler hadis kitaplarında İmam Mehdi’nin (s) zuhuru için birer alamet olarak açıklanmıştır. Şimdi kısa bir şekilde İmam Mehdi’nin (s) zuhurundan önce gerçekleşecek olan çok önemli birkaç tane hadiseyi ayetler ve hadisler ışığında sunacağız:

1- Korku ve Açlığın Çoğalması -Ürünlerin Azalmaları

İmam Mehdi’nin (s) zuhurundan önce korku bütün dünyayı kuşatacaktır. Günümüzde korkunun ve dehşetin olmadığı bir ülke ve bir şehir kalmamıştır. Mezkûr olaylar İmam Mehdi’nin (s) zuhuruna kadar hiçbir şekilde azalmayacak, tam tersine gün geçtikçe artmaya devam edecektir. Bu bakımdan onun zuhurunun gerçekleşmesi için daha çok dua etmek ve yalvarmak zorundayız.

Rabbimiz bir ayette şöyle buyurmaktadır:

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْ‏ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرينَ.

Muhakkak korkuyla, açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sizi imtihan edeceğiz. Sabreden kişileri müjdele.[2]

İmam Bakır (s) ve İmam Sadık’tan (s) nakledilen rivayetlerde, ayeti kerime şöyle tefsir edilmiştir:

Korku; savaş ve devletlerin ihtilafı nedeniyle olacaktır. Açlık; kıtlık ve yağmurun azlığı nedeniyle olacaktır. Mallardan eksiltmek; kazanç ve ticaret konusunda olacaktır. Canlardan eksiltmek; öldürmelerin çokluğundan dolayı olacaktır. Ürünlerden eksiltmek; ürünlerin ağaçlarında bozulmaları ve ziraatın bereketsizliği hususunda olacaktır.[3]

Olayların vakti, rivayetlere göre çeşitlidir. Ancak rivayetlerin genelinden istifade edilen şey, bu konunun iki defa tekrar edilecek olmasıdır.

İlk olarak: Abbasi devletinin sonlarında gerçekleşmiştir. Tarih kitapları Şam, Mısır ve Irak’taki kıtlık, öldürme ve ürünlerin eksilmelerini konularını geniş bir şekilde açıklamışlardır.

İkince olarak: Ortaya çıkış zamanına yakın bir vakitte gerçekleşecektir. Bu bölüme işaret eden rivayetler şunlardır:

İmam Sadık (s) şöyle buyurmuştur:

Kaim’den önce, insanların açlığa ve öldürülmekten dolayı şiddetli bir şekilde korkuya müptela oldukları; malların, canların ve ürünlerin eksildiğini gördükleri; bir yıl olacaktır.

Sonra şöyle buyurmuştur:

Bu olay, Allah’ın kitabında “Muhakkak korkuyla, açlıkla… sizi imtihan edeceğiz.” şeklinde buyrulmuştur.

İmam Bakır (s) şöyle buyurmuştur:

O zaman, sabredenleri, Kaim’in ortaya çıkışının çabuk olacağı konusunda müjdele.[4]

2- İhtilaflar, Krizler ve Korkulardan Dolayı İnsanların Üzüntüsü

  

İmam Mehdi’nin (s) zuhurundan önce ihtilaflar bütün dünyayı ele geçirecektir. Nitekim günümüzde de ihtilafın yaşanmadığı bir ülke, bir şehir, bir din, bir millet kalmamıştır.

Peygamber Efendimiz (saa) şöyle buyurmuştur:

Mehdi, insanlar ihtilaflar ve buhranlar içinde oldukları zaman ortaya çıkacaktır.[5]

İmam Bakır (s) şöyle buyurmuştur:

İnsanlar içinde onlara isabet eden şiddetli korkular, buhranlar ve fitneler varken; dinleri ve yaşamları konusunda ihtilaf etmişlerken; insanların birbirlerinin canına kıymaları, birbirlerini yemeleri v.b. gibi görmüş olduğu büyük olaylardan dolayı ölüm arzu eden kişinin sabah ve akşam ölümü arzularken; O (Mehdi) kıyam edecektir.[6]

3- Fitne, Fesat ve Kargaşa

İmam Mehdi’nin (s) zuhurundan önce yollar kapatılacaktır. Şu anda biz Korona salgınından dolayı bütün devletlerin ülkelerine girişleri engellediğine şahit olmaktayız. Hatta bazı ülkelerde şehirlerarası gidiş gelişler bile yasaklanmıştır. Hatta evlerden dışarı çıkma yasağı dahi getirilmiştir. Bunlara ilave olarak yağmalama ve hırsızlık olayları daha da artacaktır. Nitekim şu anda Korona virüsü vakası İtalya’da daha çok görülmekte ve ölümler daha çok olmaktadır. Bu yüzden bazı ülkeler onlara tıbbî yardım göndermektedirler. Ancak bazı ülkeler de gönderilen bu tür yardımlara el koymakta ve çalmaktadırlar.

Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

Mehdi’nin alametlerinden biri (de) şudur: Dünyada fesat ve kargaşa çıktığı, fitneler arka arkaya belirdiği, yollar kapatıldığı, bazıları bazılarını yağmaladığı, sonra büyük küçüğe acımadığı, küçük büyüğe saygı göstermediği zaman Yüce Allah, sapıklık kalelerini yıkması ve kapanmış kalpleri açması için Hüseyin’in (s) dokuzuncu torunu olan Mehdi’yi (s) ortaya çıkaracaktır. Ben ilk zamanda kıyam ettiğim gibi; o da ahir zamanda kıyam edecektir. Sonra zulümle dolu olan yeryüzünü, adaletle dolduracaktır.[7]

Melahim ve Fiten kitabında, Peygamber Efendimizden (saa) şöyle bir hadis nakledilmiştir:

“Saat’ten önce, fitne çıkacaktır.”

Şöyle sordular: “Ey Allah’ın Resulü! Fitne nedir?”

Şöyle buyurdu: “Öldürmektir.”

Şöyle sordular: “Ey Allah’ın Resulü! Şimdi öldürülenlerden daha mı çok olacak?”

Şöyle buyurdu: “Bu olay, sizi kâfirlerin öldürdüğü gibi olmayacak. Kişi komşusunu öldürecek. Başka biri kardeşini öldürecek. Amcaoğlunu öldürecek.”

Şöyle sordular: “Ey Allah’ın Resulü! Aklımız başımızda mı olacak?”

Şöyle buyurdu: “O zamanın insanlarının akılları, onlardan alınacaktır.”[8]

4- Beyaz ve Kırmızı Ölüm

İmam Mehdi’nin (s) zuhurundan önce Korona virüsünün veya buna benzeyen bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkacağı anlaşılmaktadır. Dikkatinizi çekmek isterim ki daha önceki naklettiğimiz rivayetler ve şimdi nakledeceğimiz rivayetler yaklaşık 1400 yıl önce söylenmiştir ve biz şu anda bunların birçoğunun gerçekleştiğine şahit olmaktayız.

Müminlerin Emiri Ali (s) şöyle buyurmuştur:

Kaim’den önce,[9]kırmızı ölüm ve beyaz ölüm gerçekleşecektir.[10]

İmam Bakır (s) Ebu Basir’e şöyle buyurmuştur:

“Kaim’den önce, beyaz ölüm ve kırmızı ölüm olmak üzere iki ölüm gerçekleşmek zorundadır.

Şöyle arz etti: “Beyaz ölüm ve kırmızı ölüm nedir?

Şöyle buyurdu: “Beyaz ölüm, çabuk (veba)[11]ölümdür. Kırmızı ölüm ise kılıç (savaş) ölümüdür.[12]

İmam Sadık (s) şöyle buyurmuştur:

Kaim’den önce, kırmızı ölüm ve beyaz ölüm olmak üzere iki ölüm olacaktır. Nihayet yedi kişiden beş kişi yok olacaktır. Kırmızı ölüm, kılıç ölümü ve beyaz ölüm ise çabuk ölümdür.[13]

İmam Sadık’tan (s) “İnsanların üçte ikisi yok olacak. Veya insanların onda dokuzu yok olacak”[14]şeklinde rivayet edilen hadisin anlamı da böyle olabilir. Yani “İnsanların çoğu kılıçla ve hastalıkla ölecek” şeklinde olabilir. Ancak önceden de yazıldığı gibi; zahiren “İnsanların üçte ikisi ya da onda dokuzu dinden çıkıp mürtet olacaklar” şeklindeanlaşılmaktadır.[15]

Belki fiziksel olarak da insanların üçte ikisi veya onda dokuzu ölecek olabilir. Zaten bilindiği gibi; günümüzdeki şeytanî güçlerin en büyük plan ve projelerinden biri de budur. Belki de Korona virüsünü çıkararak bunu gerçekleştirmek istiyor olabilirler. Ayrıca emperyalistlerin ve Siyonistlerin elleriyle gerçekleştirilen savaşlardan, bulaşıcı hastalıklardan, kanserlerden, DNA’sı bozulmuş yiyeceklerden ve diğer etkenlerden dolayı ölüm oranları gün geçtikçe artmaktadır.

Rabbimiz! Sevdiğin kişilerin hürmetine bizi, milletimizi, ümmetimizi her türlü beladan, fitneden, hastalıktan, kötü akibetten muhafaza eyle. İmam Mehdi’nin (s) zuhurunu çabuklaştır. Bizi onu görenlerden, ona yardım edenlerden, onun huzurunda şehit olanlardan eyle.

[1]Ayetullah Muhammed Cevad Horasanî’nin “Alametleriyle Birlikte Beklenen Mehdi” kitabı bu konuda yazılmış en önemli eserlerden biridir. Bu makaledeki bilgilerin geneli de o kitaptan alınmıştır.

[2]Bakara: 155.

[3]Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi: 5/41; Keşful Ğumme: 2/462; Ezzam-un Nasip: 2/112; Elamul Veri: 2/280; Elmustecatu Minel İrşat: 278; Muntehab-ul Eser: 560; Bihar: 52/229.

[4]Keşful Ğumme: 2/462; Elamul Veri: 2/281; Ezzam-un Nasip: 2/148; Muntehab-ul Eser: 545.

[5]Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi: 1/92; Ğaybet-i Tusi: 178; Ezzam-un Nasip: 2/405; Akdud Dur: 62; Delailul İmame: 471; Et-Teşrif Bil Menun: 318.

[6]Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi: 3/254; Ezzam-un Nasip: 2/162; Akdud Dur: 64; Muntehab-ul Eser: 539; Bihar: 52/231.

[7]Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi: 1/150; Bihar: 36/307…

[8]Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi: 1/101; Et-Teşrif Bil Menun: 71.

[9]Kaim; kıyam eden kişi demektir. İmam Mehdi’nin (s) lakaplarından birisidir.

[10]Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi: 3/20; Elamul Veri: 2/281; Ğaybet-i Tusi: 438; Muhtehab-ul Eser: 546; Bihar: 52/211.

[11]Veba; hızlı bir şekilde öldüren hastalıklara denir.

[12]Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi: 3/472; Muntehab-ul Eser: 560; Bihar: 52/119.

[13]Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi: 3/440;  Muntehab-ul Eser: 546; Bihar: 52/207.

[14]Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi: 3/440; Ezzam-un Nasip: 2/125; Muhtehab-ul Eser: 560.

[15]Alametleriyle Birlikte Beklenen Mehdi: 242-246.