Din diye insanlara tanıtılan şey Müslümanları uyutmak için kullanılan afyondur. Bunu artık herkes biliyor ya da bilmiyorsa  afyonu kullanıyordur veyahut Müslüman görünümlü din tücarıdır.

Genç-yaşlı farketmez soruyorlar; “Neden namaz kılmıyorsun?” “Daha var./ Allah afeder.” gibi cevaplar veriyorlar. Aslında o ne İslam’ın ne de Allah’ın farkında. Adı Müslüman. Evlenebilmek için, işini devam ettirebilmek için sosyal statüye sahip olmak için Müslüman. Çünkü %90’nı Müslüman olan bir ülkede yaşıyor. O soruyu soran da gene İslam ve Allah’ı tanımaya o kadar uzak ki. O da namazı neden kıldığını bilmiyor. Bu durumda olan Müslüman alemi Yemen’de çocuklar ölmüş insanlar katledilmiş umurunda mı?

Lisede felsefe dersinde öğretilen bir mantık önermesi var. Bilmemenize imkan yok.

Sokrat İnsandır.

Her insan ölümlüdür.

Öyleyse Sokrat ölümlüdür.

Gelin bunu ben Müslümanım diyenlerde uygulayalım.

“İnsan tanımadığına düşmandır.”[1]

“Allah’ı tanımak için kendini tanıman lazım.”[2]

Sonucu tahmin ediyorsunuzdur:

Kendini tanıyana kadar insan Alah’ın düşmanıdır.

Daha kötüsü kendini tanımadağı için sadece Allah’a düşman değil onun yarattıklarına da düşman. Tanıyamadığın şeyi insanlara anlatmaya kalkarsan seni dinleyen ahmak da asla tanıyamıyacaktır. Armut dibine düşer.

Peki, ya ne zaman tanıdığımızı biliriz? Basit.

Dünyanın neresinde olursa olsun bir insanın, bir çocuğun, bir acizin çığlığını duyduğunda ‘Lebbeyk!’ dediğin zaman ve diğer kardeşlerinle organize olmaya başladığın zaman.

Okuyup bilginin sahibi olduğun zaman.[3]

İlimleri kontrol edebildiğin zaman.[4]

Zenginleşmeye başladığın zaman. “Fakir kal!” diyene: “Benim dinimin kurucularının hepsi zengindi!” diyecek kadar akılladığın zaman.

İçinde, yaratılanlara hayret ve şevkat doğduğu zaman.

Boş konuşan[5] insanları terkettiğin ve onlara zaman harcamadığın zaman.

Bencilliketen kurtulup herşeyi bilmediğini anladığın zaman…

[1] - Hz. Ali (as)

[2] - Hz. Muhammed (saa)

[3] - Alak/1

[4] - Çin’de de olsa ilmi arayınız. / Hz. Muhammed (saa)

[5] - Kalbi mühürlü olanlar / Bakara/7