.
.

 Bismillâhirrahmânirrahîm

.

Kur’ân Kerîm’de Hz. İshâk (a.s) hakkında on üç sûrede kısa bilgi verilmiş ve on yedi âyette de ismen zikredilmiştir.[1]

Kur’ân-ı Kerîm’de altı yerde Hz. İbrâhîm (a.s), Hz. İsmâîl (a.s) ve Hz. İshâk (a.s) sıralamasıyla[2], bir yerde Hz. İbrâhîm’e (a.s)[3], bir yerde Hz. Sâre’ye müjdelenmesi[4] şeklinde, dokuz yerde ise Hz. İsmâîl zikredilmeden Hz. İbrâhîm’e (a.s) Hz. İshâk (a.s) ve Hz. Yâ‘kûb’un verilişi, Hz. İbrâhîm (a.s), Hz. İshâk (a.s) ve Hz. Yâ‘kûb (a.s)[5] sıralamasıyla zikredilmektedir. 

Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. İshâk (a.s) şöyle övülmüştür:

Hz. İbrâhîm’in (a.s) Hz. Sâre adlı eşinden olan oğlu Hz. İshâk (a.s), Kur’ân’da adı geçen sâlih bir peygamberdir (beşşernâhu bi’İshâk’a nebiyyen mines’sâlihîn). [6]  

Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. İshâk’ın (a.s) annesi Hz. Sâre hakkında bilgi yoktur.

Kuvvetli ve basiretli kullarımız İbrâhîm'i, İshâk'ı ve Ya'kûb'u da (ibret ve hikmetle) an/hatırla. Biz onları ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle temizleyip, kendimize halis (kul) yaptık.  Onlar bizim yanımızda seçkinlerden, hayırlılardandır.” [7]   

Hz. İshâk’ın (a.s) dünyaya gelişini Kur’ân-ı Kerîm şöyle müjdelenmiştir (fe’beşşernâhâ bi’İshâk):

(Bu sırada İbrâhîm'in) Karısı (orada) ayaktaydı, (misafirlerin yüce Allah'ın peygamberine bir çocuğu olacağını söylediklerini duyunca şaşırdı ve) bunun üzerine gülmeye başladı. (Ardından) Biz ona İshâk'ı, İshâk'ın arkasından da Yâ’kûb’u müjdeledik.” [8]  

Hz. İbrâhîm’e (a.s) bağış olarak verilmiştir (ve vehebnâ lehu ishâk). [9]  Hz. İshâk (a.s), tek ilâh’a kulluk eden ve O’na teslim olan bir kimseydi (na’budu ilâheke ve ilâhe âbâ’ike İbrâhîm’e ve İsmâ’îl’e ve İshâk’a ilâhen vâhiden ve nahnu lehu muslimûn). [10]   Hz. İshâk’a (a.s) vahiy gelmiştir (ve mâ unzile ilâ İbrâhîm’e ve İsmâ’îl’e ve İshâk’a ve Yâ’kûb’e vel’esbât). [11]  Hz. İshâk (a.s) doğru yola, hidayete iletilmiştir (ve vehebnâ lehu İshâk’a ve Yâ’kûb’e kullen hedeynâ). [12]   

--------------------

 [1]- 2/Bakara: 133, 136, 140; 3/Âl-i İmrân: 84; 4/Nisâ: 163; 6/En’âm: 84; 11/Hûd: 71, 71; 12/Yûsuf: 6, 38; 14/İbrâhîm: 39; 19/Meryem: 49; 21/Enbiyâ: 72; 29/Ankebût: 27; 37/Sâffât: 112, 113; 38/Sâd: 45

 [2]- 2/Bakara: 133, 136, 140; 3/Âl-i İmrân: 84; 4/Nisâ: 163; 14/İbrâhîm: 39

 [3]- 37/Sâffât: 112

 [4]- 11/Hûd:  71

 [5]- 6/En‘âm: 84; 11/Hûd: 71; 12/Yûsuf: 6, 38; 19/Meryem: 49; 21/Enbiyâ: 72; 29/Ankebût: 27; 37/Sâffât: 113; 38/Sâd: 45

 [6]- 37/Sâffât: 112; 19/Meryem: 49; 21/Enbiyâ: 72

 [7]- 38/Sâd: 45-47

 [8]- 11/Hûd: 71

 [9]- 21/Enbiyâ: 72; 29/Ankabût: 27

 [10]- 2/Bakara: 133

 [11]- 2/Bakara: 136; 3/Âl-i İmrân: 84; 4/Nisâ: 163

 [12]- 6/En’âm: 84