.
.

Bismillahirrahmanirrahim

.

FATIMA (S.A)

Faatıma din u imansın
Ümm-i Âl-i Muhammed
Faatıma, ruh-i Kur’an’sın
Yâr u yâver-i Ahmed

*

Faatıma bize sen cansın
Hem cansın hem de canansın
Güüzelliklere unvansın
Zehra can meded eyle

*

Bir nazar eyle gönlümüze nolur
Hayatımıza seninle dolsun nur
Yolun yolumuz, izindir izimiz
Vallahi hakkı sizinle bulduk biz

*

Ümm-i Ebiha
Aziz-i Tâhâ
Cansın o Şâh’a Zehra
Âleme ziynet
Cennete davet
Sen oldun elbet Zehra (2)

*

Veelâyetin kevseri
Eehlibeyt'in mihveri
İilm u ismet cevheri
Seensin sen ya Zehra

*

Haakk'ın en son menzili
Aaşkın eşsiz gazeli
Hiilkatin en güzeli
Sensin sen ya Zehra

*

Tahtını kurdun gönlümüze Zehra
Mührünü vurdun anlımıza Zehra  
Bizlere bizden evlasınız evla
Bizleri kimse ayıramaz asla

*

Ümm-i Ebiha
Aziz-i Tâhâ
Cansın o Şâha Zehra
Âleme ziynet
Cennete davet
Sen oldun elbet Zehra (2)

*

Reesul'ün reyhanesi
Hiidayet meşalesi
Aaşkının divanesi 
Aaşıklar ya Zehra

*

Kııyamet şefîesi 
Kuurtuluş sefinesi 
Sırların hazinesi
Seensin sen ya Zehra

*

Fazlına şahit Kur’an’da ayetler
Özünde saklı sır dolu hikmetler
Kevn u mekanda nadide cevhersin
Sen Ehlibeyt’in içinde mihversin

*

Ümm-i Ebiha
Aziz-i Tâhâ
Cansın o Şâh’a Zehra
Âleme ziynet
Cennete davet
Sen oldun elbet Zehra (2)

* * *

Musa AYDIN


12-01-2023
20 Cemaziyelahir 1444

İstanbul