Düşmanlarımız Çok Sinsi ve Acımasızdır, Onların Kan Pazarları Kapatılmalıdır.

.
.

Bismillâhirrahmânirrahîm

.

CIA, Amerika'nın İstihbarat Teşkilatı ve Amerika'nın şer imparatorluğunun kirli teşkilatıdır.

"Belirlenen her türlü kirli hedef için, her yolun mubah bilindiği anlayışın hâkim olduğu bir şer örgüttür. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra, soğuk savaşın başladığı sıralarda kurulan, kurulduğu yıllardan beri Ortadoğu'da, Afrika'da, Latin Amerika ve birçok yerde onlarca hükümetin devrilmesinde parmağı olan bir örgüttür.

Demokrasi adına işkence düzeni kurmuş, suikastlar düzenlemiş, insan kaçırmış, ekonomik krizlere yol açan darbeler yaptırmış, terör örgütleri desteklemiş, eroin, silah vb. ticaretleri yapan, dünyayı cehenneme çeviren küresel şer bir örgüttür."

Bu kirli planları hayata geçirmek için genelde bütün ülkeler için kullandıkları şablon aynıdır:

"Toplumları yoksullaştırmak, etnik ve dini bölünme için ortam hazırlamak, her ülkede mutlaka iç çatışma çıkarma planları yapmak ve ekonomik kriz ortamı oluşturarak darbe yapıp istedikleri kişileri başa getirmek.

Böylelikle devletlerin iktidarlarını ellerinde bulundurarak o ülkelerin doğal kaynaklarına ve enerjisine el koymak, onların en büyük hayal ve hedefleridir."

Amerika ve Batı neden bu kadar Ortadoğu ile ilgileniyor, kendileri en büyük sorun iken, nasıl bir sorun çözmek istiyorlar?!

Kendileri diktatör ve adaletsiz iken, nasıl bir demokrasiyi Ortadoğu ülkelerine getirmek istiyorlar?!

Demokrasi adına girdikleri her ülkeyi harabeye dönüştüren bu zalim ve katiller; özellikle, petrol ülkelerine demokrasi getirmek istemelerinin sebebi nedir?!

Biraz düşündüğümüzde anlamamak mümkün değil!

Eski bir İngiltere başbakanın şöyle bir itirafı olmuştur:

"Bir damla petrol, bir damla kandan bizim için daha değerlidir."

Evet, asıl amaçları; Dünya hâkimiyeti, patronluk, zenginlik ve halkları köleleştirerek sömürmektir.

Kanlı NATO da, bu politikalarının bir parçasıdır. Bunların emperyalistliklerinin devam etmesi için, hep düşmanları olmalı, düşmanları olmasa da, hayali düşmanlar yaratmalılar. Kendilerini koruma bahanesiyle, birçok yerde NATO, Amerika askeri üs merkezleri oluşturarak daha muktedir olmaya çalışmaktadırlar. Milyonlarca insanın huzurunun bozulmasına, felakete düşmesine, yoksullaşmasına, evlerinden barklarından olmalarına ve ölümlerine sebep olmuşlardır.

Bunlar kaostan beslenerek sömürgeyle, kanla, zulümle ayakta duran ve zenginleşen kapitalist emperyalistlerdir. Ortadoğu’ya hâkim olmak için, İsrail'i bölgemize yerleştirenler de bunlardır...

CIA, kirli planları hayata geçirmek istediğinde en gözde kullandığı slogan "Diktatörü indirin!" sloganıdır.

Amerika emperyalizmine kim karşı durursa 'diktatör' olarak tanımlanır.!

Bugün Amerika sömürgeciliğine ve siyasetine en çok karşı gelen ve direnen ülkelerden biri, "İran İslam Cumhuriyeti" olduğu için, İran ve ülke yöneticileri diktatör olarak lanse edilmektedir.

Dikkat ederseniz, İran'daki son karışıklıklarda da senaryo aynı, CIA'nın elemanlarının koordinesiyle aynı sloganlar atılıyor: "Diktatöre ölüm, diktatöre hayır." sloganları...

Evet, Müslümanlar uyanık olmalılar ve gerçek diktatörlerin kim olduğunu bilmeliler!

Bu topraklar bizimdir, bu toprakların altı, üstü bize aittir. Ecnebiler ve emperyalistler geçmişte olduğu gibi bize ait olan şeyleri yağmalamak için, önce bizi birbirimize düşürmeyi, etnik ve dini bölünmelerle, bölüp parçalayıp zayıf düşürmeyi, ülkelerimizi "Yeni Dünya Düzeni" adı altında parselleyip daha sonra da yöneterek sömürmeyi hedefliyor.

Onlar ülkeleri, halkları birbiriyle savaştırarak, silahlarına pazar sahası oluşturmaya çalışmaktalar. Afrika'yı ve Ortadoğu’yu en uygun pazar sahası seçmişlerdir. Bizler buna müsaade etmemeliyiz ve kan üzerine kurdukları pazarları engellemeli ve kapatmalıyız.