.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

Bazı kalbinde hastalık olan kimseler, başkalarının kusurlarını ve sırlarını, ilerde onların aleyhlerine, kendi menfaatlerine yönelik şekilde kullanmak için öğrenmeye çalışırlar.

İmam Cafer-i Sâdık (a.s) bir sözünde şöyle buyurmaktadır:

"İnsanı imandan çıkaran en küçük işlerden biri, kişinin birisiyle dostluk kurarak, dost olduğu müddet içerisinde eksikliklerini öğrenip aklında tutarak, ilerde kınamak için kullanmasıdır.”

İmam’ın, Hz. Resulullah’tan (s.a.a) naklettiği başka bir sözü de şöyledir:

"Ey diliyle iman edip de kalbiyle halis bir şekilde iman etmeyen güruh! Müslümanları kınamayın ve kusurlarını öğrenmek için uğraşmayın.

Zira bir kimse halkın kusurlarının peşine düşerse, Allah da o kimsenin kusurlarının peşine düşer. Ve Allah bu kimseyi evinin içinde olsa bile rezil eder.”

Öyleyse insan her şeyden önce kendi kusur ve eksiklerini gidermelidir. Bu konuda İmam Zeynelabidin (a.s) şöyle buyurmaktadır:

“Üç sıfat hangi müminde olursa, Allah’ın sığınağında olur, Allah kıyamet günü onu arşın gölgesine alır ve onu büyük günün korusundan emin kılar:

Halkın kendisi için nasıl davranmalarını istiyorsa, onlara aynı şekilde davranması;

Allah’a itaat veya masiyet olduğunu bilmeden hiçbir işe başlamaması

Kendisindeki ayıbı gidermeden kardeşini o ayıpla ayıplamaması."