.
.

Bismillahirrahmanirrahim

.

İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciun

“O’ndan geldik ve O’na döneceğiz.”

“Dinlerine uymadıkça Yahudiler ve Hıristiyanlar senden asla hoşnut olmazlar. De ki: "Gerçek hidayet Allah'ın hidayetidir." Sana gelen bilgiden sonra, onların isteklerine uyacak olursan, artık Allah katından senin için ne bir veli (dost ve koruyucu), ne de bir yardımcı olur.”

(Bakara / 120)

Her zamankinden daha fazla İslam ve Müslümanlara karşı saflarını birleştirmiş, zalimler, emperyalistler, Siyonistler ve bilumum küfür dünyası, şeytanî hedef ve planlarına karşı çıkan her kesi ve her ülkeyi, hedef tahtasına koymuş ve türlü türlü şeytanî entrikalarla, baskılarla, özellikle satılmış uşaklarını ve kiralık maşalarını kullanarak onları teslim almaya, boyun eğdirmeye ve susturmaya çalışıyorlar.

Özellikle Ortadoğu’da, hatta belki bütün dünyada dönüm noktası olacak Gazze harekâtı, batının, özellikle büyük şeytan Amerika’nın riyakâr yüzünden maskeleri düşürmüş ve Müslümanlara, özellikle İsrail’e karşı çıkıp mazlum Filistin halkının yanında durmaya çalışan herkese açıktan tavır koymaya, yaptırım uygulamaya çalışmaktadır.

Özellikle son zamanlarda iç ve dış mihraklarını harekete geçirerek, sınırlarımızda, Kuzey Suriye ve Kuzey Irak’ta ülkemize karşı oynan oyunları da bu çerçevede değerlendirmek gerekmektedir.

Tek millet haline gelmiş küfür dünyasının karşısında, Müslümanların da topyekun tek millet ve tek ümmet haline gelmekten başka çaresi yoktur.

Ege'de Muharrem Merasimleri Ege'de Muharrem Merasimleri

Başta kendi ülkemiz olmakla beraber bütün İslam ülkelerine ve yöneticilerine başlangıçta verdiğimiz ayetinin şu cümlesini tekrar vurgulamadan geçmeyeceğiz:

“Dinlerine (istek ve hedeflerine) uymadıkça/teslim olmadıkça Yahudiler ve Hıristiyanlar senden asla hoşnut olmazlar…”

O halde onları razı etmenin beyhude ve zelilâne çabası yerine, Allah’ı razı etme ve aynı tevhid ve İslam inancına sahip olan, Rabbi bir, kıblesi bir, kitabı ve Resulü bir Müslüman kardeşlerimizle saflarımızı, yüreğimizi ve imkânlarımızı birleştirip, küfür milletinin karşısında GAZZELİ YİĞİTLER gibi dimdik durmaya çalışmalıyız.

Bu vesileyle bahsi geçen şeytanî güçlerin ve Emperyalist ve Siyonist şer cephesinin gizli maşaları tarafından alçakça şehit edilen vatan bekçisi askerlerimize Rabbimizden rahmet ve mağfiret, yaslı ailelerine sabır ve sebat niyaz ediyor, bütün cephelerde hak savaşçılarına nihai zafer diliyoruz. Yüce Rabbimiz İslam ve Müslümanların ve ülkemizin yeminli düşmanlarını kahr u perişan eylesin. Âmin!

.

Kevser Kurumları

Aralık / 2023

İstanbul

Ehlader HABER

Editör: Hasan Bedel