Önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan “Uluslararası Hekim Behabâdî Konferansı” kapsamında farklı ülkelerde ilmi seminerler düzenlenmektedir. Bu seminerlerden biri de İstanbul’da Ehla-Der merkez binasında gerçekleştirildi.

Hekim Behabâdî Konferansı Düzenleme Sekreteryası ile birlikte Ehlibeyt Alimleri Derneği, Uluslararası el-Mustafa Üniversitesi ve Kevser Kurumları’nın ortaklaşa tertipledikleri seminere, İstanbul’da bulunan Ehlibeyt alimleri iştirak ettiler.

Moderatörlüğünü Yusuf Tazegün hocamızın yaptığı toplantı S. Kamil Sutay’ın Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Bu seminerin ilk konuşmacısı olan Ayetullah Herevî, Allame Behabâdî’nin fıkhî boyutuna değinerek şunları söyledi:

“Allame Behabâdî, Mukaddes Erdebili ile beraber eğitim almış, Şeyh Bahaî gibi onlarca alimi yetiştirmiş bir şahsiyettir. Her alanda çok önemli kitaplar kaleme almıştır. Özellikle Haşiye kitabı onun fıkıh alanındaki uzmanlığını ortaya koymaktadır. Bazıları Hekim Behabâdî’nin Ahbarî olduğunu söylemektedir, oysa bizler Haşiye kitabına baktığımızda istidlallerinde  sadece hadislerle yetinmediğini Kuran ayetleri ve usulî kaidelerini de en güzel şekilde şahit olarak getirdiğini görmekteyiz.”

İkinci konuşmacı olan Dr. Terehhumî ise Hekim Behabâdî’nin yetiştiği dönem ve ilmi düşüncelerini açıkladı. Dr. Terehhumî şunları söyledi:

“Alleme, Safeviler devletinin yeni kurulduğu bir dönemde dünyaya gelmiştir. Şah İsmail ülke içinde ve dışında onca sıkıntıya rağmen ilim ve ilim adamlarına çok  önem vermiş, Ehlibeyt mektebinin güçlenmesini sağlamıştı. Oğlu Tehmaseb başa geçince de ilmi çalışmalarının en fazla yayınlandığı zaman olmuştu. Özellikle mantık alanında Taftazanî’nin Mantık kitabını şerhederek medreselerde yüzyıllarca ders kitabı olarak okutulan eseri yayınlamıştı.”

Dr. Abdîpur ise Allame Hekim Behabâdî’nin dini siyasetten ayrı görmediğini, merceiyetinin yanı sıra toplumsal ve siyasal çalışmalarda bulunduğunu , yıllarca Necef şehrinin yöneticiliğini yaptığını dile getirdi.

Son konuşmacı olan Dr. Hadimî ise Hekim Behabâdî’nin doğup büyüdüğü Behabâd şehrinin tarihçesinden, öneminden ve stratejik özelliklerinden bahsetti.

Bu ilmi seminer Ş. Muhtar Elmas hocamızın okuduğu dualar ve verilen ikramlar ile son buldu.

  

  

https://www.ehlibeytalimleri.com/biyografi/hekim-behabadi