.

.

Ehlader Araştırma Bölümü

Fahr-i Kâinat Efendimiz Hz. Resulullah (s.a.a) Allah-u Teâlâ bir kavme gazaplandığında onlara azap göndermekten kasıt nedir? sorusunun cevabında şöyle buyurmuştur:

1- Onların rızıkları pahalı olur.

2- Onların ömürleri kısa olur.

3- Onların ticaretleri semeresiz olur.

4- Onların meyveleri (ziraatleri) bereketsiz olur.

5- Onların nehirleri kurak (suyu az) olur.

6- Onların üzerine vakitsiz yağmurlar yağar.

7- Onlara toplumun en kötüleri hükümdar olur.[1]

Peki, Yedi Faziletin Neler Olduğunu Biliyor Musunuz?

Müminlerin Emiri Hz. Ali (a.s), Hz. Peygamber’in (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmektedir:

“Ramazan ayında Allah-u Teâlâ’nın rızası için oruç tutan her bir mümine, Allah-u Teâlâ yedi fazileti vermeyi taahhüt etmiştir:

1- Onların omuzlarına yüklü olan tüm günahlarını bağışlar.

2- Onları kendi rahmetine yaklaştırır.

3- Onları cehennemin ateşinden uzaklaştırır.

4- Onları ölüm anının (Azrail’in ruhlarını almaya geldiği anın) zorluklarından korur.

5- Onlara kıyametin açlığı ve susuzluğunda eman verir.

6- Onların oruçlarını günahları için kefaret sayar.

7- Onlara cennetin lezzetli yiyecek ve içeceklerinden ikramda bulunur.[2]