.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

Tevrat’la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerce kitap taşıyan merkebin durumu gibidir. Allah’ın ayetlerini yalanlamış olan kavmin durumu ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.”

Cuma/5

Bu ayet-i kerimede Tevrat’ı yüklenenler, merkebe benzetilmiştir. Bununla beraber Kur’an’ın Yahudilerin düşünce ve davranışlarını tenkit ettiği  başka ayetleri de bulunmaktadır. Bunlardan bazıları;

1 – Müreffeh yaşamı şiddetle isterler: “Ey Musa! Bir tek yemekle yetinemeyiz…”[1]

2 – Onlar günah ve isyanda boğulmuşlardır. Arınma yetileri kalmamıştır. “Onlar, Allah’ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir…”[2]

3 – Yeryüzünde fesat çıkarırlar: “Onlar yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar.”[3]

4 – Allah’a dahi iftira atarlar ve haşa Allah’ın eli kapalıdır derler: “Yahudiler, ‘Allah’ın eli sıkıdır’ dediler; dediklerinden ötürü elleri bağlandı lanetlendiler.”[4]

5 – İlahi kitaplarda oynama yaparlar: “Yahudilerden öyleleri var ki, (kelimeleri yerlerinden kaydırıp) tahrif ederek onları anlamlarından uzaklaştırırlar.”[5]

6 – Vahiylerde istedikleri gibi olmayan bölümler için kibirlenirler: “Size herhangi bir peygamber hoşunuza gitmeyen bir şey getirdikçe, kibirlenip (onların) bir kısmını yalanlayıp bir kısmını da öldürmediniz mi?”[6]

7 – Daha çok iman ehline karşı kinleri vardır: “İnananlara en şiddetli düşman olarak, insanlardan Yahudileri ve Allah’a eş koşanları bulursun...”[7]

8 – Bazı peygamberleri öldürdüler, bazılarını yalanladılar: “Fakat her ne zaman bir Peygamber, onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir hükmü getirdiyse; onlardan bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler.”[8]

9 – Allah’ın gazap edeceği kimselerdir: “Bu yüzden gazap üstüne gazaba uğradılar.”[9]

10 – Onlardan bazıları Hz. İsa (a.s) ve Hz. Davud (a.s) tarafından lanetlenmiştir: “İsrail oğullarından inkâr edenler, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lânetlendi.”[10]

[1] - Bakara, 61

[2] - Maide, 41

[3] - Maide, 64

[4] - Maide, 64

[5] - Nisa, 46

[6] - Bakara, 87

[7] - Maide, 82

[8] - Maide, 70

[9] - Bakara, 90

[10] - Maide, 78