.
.

Ehlader Araştırma Bölümü


Yüzyıllardır milyonlarca içi içine sığmayan âşık gönüller, Hz. Peygamber'in (s.a.a) soyundan büyük bir insanın gelişini gözlemektedir. Çünkü onun gelişiyle bolluk olacak, insanlar dünyanın her yerine yerleşecek olan adaletle birlikte mutlu olacaklardır.

Biz, o beklenen kimseyi "Zamanın İmamı" ve "Hz. Mehdi " (a.c) adıyla biliyoruz. Gerçekten… O kimdir? Nerdedir? Niçin gözlerden uzakta ve gizlidir? Ne yapmakta ve ne zaman gelecek? O geldiği zaman insanlar ne hâlde olacak? Dünyanın hali nasıl değişecek? O dünyayı nasıl düzeltebilecek? Onun dostları kimlerdir? Onun gücü ve silahı nedir? Bu güce nasıl sahip olacak? Bu kadar yıl geçti neden gizlidir? Onu görebilir miyiz? Hangi durum ve koşullarda görebiliriz? Acaba şimdiye kadar onu hiç gören oldu mu? Onun sevimli yüzü nasıldır? O ortaya çıktıktan sonra dünyada neler olacak? Acaba kıyamet o zaman mı kopacak? Onun dostları kimler ve kaç kişidirler? Biz de istesek onun destekçilerine katılabilir miyiz? Acaba Müslümanlardan başka da "dünyayı kurtaracak" birini bekleyen insanlar var mı?

Bu ve benzeri sorular onu izleyen ve gelişini bekleyen bizlerin aklına takılan sorulardır. Değerli gençler, sizler onu daha çok tanımak istiyor ve daha fazla sevmeyi arzuluyorsunuz. O, normal insanlardan farklı ve üstün biridir. O insanların kurtulması için yaratılmış bir lütfü ilâhîdir.

Onun özellikleri de diğer insanlardan farklıdır. Allah söz verdi ki: Ben dünyayı, bir gün gelecek tam bir adalete ve insanları mükemmel bir mutluluğa eriştireceğim. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. İşte Allah'ın bu isteği, Mehdi'nin (a.c) eliyle gerçekleşecektir.

Onu daha çok tanımak istiyoruz ki ona olan sevgimiz daha da artsın. İnanıyoruz ki onu tanımak bizi onun sevgisine götürecektir. Sevgi ve ilgimiz bizi onun yoluna ve arkadaşlığına iletecektir. Böylece Allah'a daha iyi itaat edebiliriz ve Müslümanlığımızı daha iyi uygulayabiliriz. Çünkü Yüce Allah peygamberleri ve Ehlibeyt İmamlarını (hepsine Allah'ın selâmı olsun) lider ve örnek kılmıştır.

Bugün hidayet ve olgunluğumuzu elde etmemiz için yaşayan örnek ve kâmil insan, Hz. Mehdi'dir. Onu tanımak ve hoşnutluğunu kazanmak bizi Allah'ın rızasına ulaştırır. İmamı tanımak bizim için bir görevdir. İmamın isteği yönünde amel etmek ise diğer bir görevdir. Ve… Gerçekten, eğer o sevgilinin canlara hayat veren adı, yâdı ve aşkı olmasa, onunla buluşmak ve onu mutlulukla beklemek olmasa, hangi ümitle yaşanabilir?

Yine geldi Cuma bekleyiş günü,
Yine geldi kalbin sevgiliyi anma vakti
Ey yüzyılların ümidi senden bahsetmek,
Yeni bir şiir bestelemek gibidir.
Biz ümit caddesinin başında durmuşuz.
Göz ve kulaklarımız bir sesleniş beklemektedir,
Tanıdık bir sesi
Seni anmaktan uzak bir gönül
Harap ve mutsuz bir yuvadır.
Senin can bağışlayan güzel anılışın
Allah'ın sonsuz lütfunu anmaktır.
Ey Muhammed gülü!
Gönül bağımın yolu;
Senin güzel kokunla tanışıktır.
Senin takipçin olmayan kimdir?
Sensiz mutlu yaşayan nerdedir?

 


Cennet, senin yüzünün seyredildiği sabahtan başka bir şey değildir.
Bahar, senin mis kokulu nefesinden başka bir şey değildir.Yıllardan beri doğacak bir çocuktan bahsedilmektedir. Onunla ilgili çok sözler söylenmekte ve nakledilmektedir. Allah Resulü'nün (s.a.a) zamanından beri ve onun dilinden öyle birinden bahsediliyordu ki o kişi peygamberin neslinden olacak, dünyaya gelecek, dünyayı adalet ve gerçek hukukla yönetecektir.

Bu gaybî haber müminleri, hak yolunun izleyicilerini ve tarihin zulüm görmüş mazlum halklarını sevindirdi ve ümit var kıldı. Onlara daha güzel ve aydınlık dolu bir geleceği müjdeliyordu. Buna karşılık zalimleri, batıl güç odaklarını ve zorbaları endişelendiriyordu. Hz. Muhammed'in (s.a.a) hak vasileri olan Ehlibeyt İmamları da kendi zamanlarında her yerde onun gelişini müjdeliyor, onun özelliklerini anlatıyorlar, onu beklemenin ve bu süre içinde halkın görevlerinin ne olduğunu söylüyorlardı. Onun evrensel yeryüzü hâkimiyeti döneminden söz ediyorlardı.

Bu nurlu sözler hadis kitaplarının birçok bölümlerini oluşturuyordu. Dilden dile, gönüllerden gönüllere aktarılıyordu. Ravilerce kitaplara ve el yazmalarına kaydediliyordu. Kaynaklarda o, "Kaimi Âli Muhammed" (Muhammed Ailesi'nin Kaimi) diye anılıyordu.1 Ancak o "Kaim" kim idi? Bu unvanı hangi İmam'a ait idi?

Zaman zaman bazı Ehlibeyt İmamları'ndan soruyorlardı: Acaba "Kaim" siz misiniz? diye. Buyururlardı ki: Hepimiz kaimiz; ancak geleceği bildirilen kaim en son İmam ve Hüseyin İbn Ali'nin (a.s) neslinden dokuzuncu evlattır. Allah onun eliyle dünyayı ıslah edecek, bütün zalimleri yok edecek, dünyanın her yerine adaleti yerleştirecektir."2

Böyle olunca, Kaim'in sevenleri ve âşıklarının yanı sıra dünyaya gelir gelmez onu ortadan kaldırmak için pusuda bekleyen düşmanları da olacaktır. Aynen İsrailoğulları'nın kurtulması için Hz. Musa'nın (a.s.) geleceğinin müjdelenmesi, firavunî güçleri korkutması gibi. onun ortaya çıkışını engellemek için firavun ne plânlar yapmadı ki? Nice erkek çocukları öldürdü.3 Ama Allah'ın tedbir ve plânı gerçekleşti, Firavun'un plânı bozuldu. Musa'nın (a.s.) annesinden doğması Allah tarafından gizlice gerçekleşti. Büyüdü, peygamber seçildi ve mazlum İsrailoğulları'nı kurtardı. Firavun ve ordusu başka zalimlere ibret olarak Nil nehrinde boğuldu.4

Abbasî Halifeleri Şia İmamları'nı gözetim altında tutuyorlardı. Çünkü biliyorlardı ki o beklenen kişi Ehlibeyt İmamları'nın soyundandır. Özellikle İmam Hadi ve İmam Askerî (a.s.) zamanlarında kontrol ve gözetim daha fazla arttırıldı. Hem İmam Hadi, hem İmam Hasan Askerî'yi (a.s) Samerra'daki askerî bir bölgeye zorla yerleştirdiler ki halife ordusunun kontrolü altında bulunsunlar. İmam Askerî (a.s.) askerlerin gözetimi altında tutulduğu için bu isimle tanınır oldu. Allah istedi ki beklenen bu çocuğun doğumu da mucizevî bir şekilde düşmanların avuçları arasında gerçekleşsin.

Şimdi bu kutlu çocuğun mucizevî ve özel doğuşuna geçelim. Onun doğuşu, hayat coşkusu kazandırdı, ümit ruhunu aşıladı, zamanı yepyeni bir çehreye büründürdü.
 


Doğumundan Altı Yaşına Kadar


Seher vakti Mesih Nefesli Sevgili'nin elçisi geldi
Dedi ki: Kalk, can ve gönüllere huzur veren geldi.

Hicretin üzerinden 255 yıl geçmişti. Ehl-i Beyt İmamları'nın 11'incisi İmam Hasan Askerî (a.s) 22 yaşındaydı. Yıllardır Samerra'da değerli babasının yanında yaşıyordu. Babası İmam Hadi'nin (a.s) şehadetinden sonra Şiîlerin imamlığı onun uhdesinde idi. Ve o zaman'a kadar hiç oğlu yoktu. Şiîlerin ondan sonra kim imam olacak diye soruları vardı. Ama 255 yılı Şaban ayının ortasında bir şafak vakti Hazret'in beklediği çocuk dünyaya geldi.

Nergis Hanım5 çocuğu dünyaya getirdiğinde adını Mehdi koydular. Tabiî ki Mehdi onun lakabı idi. Asıl ismi Resulullah'ın ismi ile aynı idi. Demişler ki: Gaybet döneminde onun gerçek ismini anmayalım. Doğum gecesinde İmam Askerî'nin halası Hekime Hatun hazretin evinde idi. Nergis Hanım'ın hamile olduğunu bilmiyordu. Çünkü ilâhî mucize gereği Mehdi'nin (a.c) annesinde hamilelik belirtileri görülmüyordu. Bu çocuğun doğumu gizli idi. Doğumunu gizlediler ki hükümet memurlarının kulağına ulaşmasın. Çünkü bu yeni doğmuş çocuğun hayatı tehlikedeydi. Bir ailede özellikle halifenin ajanları tarafından İmam Askerî'nin (a.s.) aile içi durumunun, gidiş gelişlerin gözetim altında tutulduğu bir dönemde yeni doğacak çocuğun haberini gizlemek çok zor bir işti.

Ama İmam (a.s.) başarıyla bu sırrı koruyabildi. Hatta kardeşi Caferi Kezzab (Yalancı Cafer) güvenilmez ve saraya bağlı olduğu hâlde kardeşinin böyle bir çocuğunun varlığından haberi yoktu. Kaldı ki, İmam Askerî (a.s.) güvenilir ve samimi bir kısım Şiîlerle görüşmelerinde İmam'dan kendisinden sonraki İmam'ı sorduklarında yeni doğmuş çocuğu onlara gösteriyordu.

Demek ki, bazı özel dostları o dönemde kendilerinin imamı olacak Mehdi'yi (a.c) görmeye muvaffak oldular. Bir defasında İmam Askerî (a.s.) ile görüşmeye gelen kırk kişilik dostlarına kendisinden sonraki İmam ve Hücceti tanıtmasını istediklerinde İmam Askerî (a.s.) birkaç yaşındaki bu nurlu çocuğunu onlara gösterdi. Benzeri karşılaşmalar başkalarınca da birkaç kere gerçekleşti.

Hz. Mehdi (a.c) beş altı yaşlarına kadar babasının yanında yaşamını böylece sürdürdü. Her ne kadar gizli olsa da bilgi, ileri görüşlülük, olgunluk, bedensel, ilmî ve ruhî güç açısından babasından sonraki zor ve buhranlı günlerde Şiîlerin önderliğini üslenmek için hazırdı. İmam Hasan Askerî'nin (a.s.) Hicri 260 yılının Rebiyülevvel ayının 8.günü şehit oluşu, Hz. Mehdi'nin gönlünü üzüntüye boğduğu gibi imametin ağır yükünü de onun omuzlarına yükledi. Kardeşinin çocuğunun varlığından haberi olmayan bahsettiğimiz diğer kardeş, İmam Askerî'nin (a.s.) namazını kıldırmak için onun naaşı önünde hazır bekliyordu. Ancak Masum İmam'ın namazını Masum İmam'dan başkası kılamazdı.

O anda halk evin içinden yakışıklı, görkemli ve vakarlı bir çocuğun çıktığını gördü. Amcası olan yalancı Cafer'i kenara itti ve değerli babasının cenaze namazını kıldırdı. Bu haber her yere yayıldı. Abbasî halifesi Mu'temid'in memurları o çocuğu yakalamak için evin etrafını kuşattılar. İmam'ın (a.s) evi iç içeydi. Çok sayıda odası ve bodrumu vardı. Memurlar onu bulmak için her yeri aradılar; ama Mehdi (a.c), bu serdaplardan birinde gözlerden kayboldu. Artık bundan sonra onu göremediler ve ele geçiremediler.

Şimdi bu mukaddes serdap Samerra'da, İmam Askerî'nin (a.s.) Türbesinin yanındadır. Ziyaretçiler o yüce şahsiyeti ve gözden kayboluş anını anmak için orayı kutsuyorlar ve orada namaz kılıyorlar. Hazret'in mübarek kokusunu teneffüs ediyorlar. Zamanımızın İmamı (a.c) her ne kadar gözlerden gizli ise de onun adı, hatıraları ve mis kokusu canlarda sonsuz olarak yaşıyor ve sürekli olarak anısı ruhlara mutluluk bahşediyor, kalplerde ümitler yaşatıyor…
 


Bu sessizlik anlarında
Ki an be an gam sarmıştır.
Bak ne kadar susuzum
Yudumlarına bir tanıdık sesin
Beni çağır,
Senin sesin
İyi olma sesidir.
Benim bütün anlarım
Terennüm anının bekleyişindedir.
Ne olur gönlüme bir seslen
Gönlümü bu sessizlik anlarından ayırsan
Ne olur yorgun gözümü
Bir anlık görmeyi bekleyişimden
Kurtarsan,
Kurtarsan.6

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1- Örneğin; Kuleyni, el-Kâfi, c.1, s.397
2- Örneğin; Allame Meclisi, Biharu'l-Envar, c.36, s.226
3- Kasas Suresi, ayet; 4
4- Aynı sure, ayet; 40
5- Nergis (Nercis): Roma imparatorunun kızı olup adı Melika idi. Gördüğü rüyanın etkisiyle, İmam Askerî'ye (a.s) hayran kalıp Müslüman olur. Müslümanlarla Romalılar arasında çıkan bir savaşta bir grup tutsakla birlikte o da esir düşer. İmam Ali Naki (a.s), onu Dicle Nehri kıyısında diğer esirlerin arasından seçip cariye olarak satın alıp Samerra'ya getirmesi için bir kişiyi görevlendirir. İmam Askerî'nin halası Hekime'nin evine yerleştirildi. Daha sonra İmam Askerî'- nin eşi oldu ve İmam-ı Zaman'ın (ac.) annesi olma şerefine erişti. (Onun yaşamıyla ilgili geniş bilgi edinmeniz için değerli yazar Muhammed Bakır Por Emini'nin "Nergis Hemdem-i Horşid" adlı kitabını okuyabilirsiniz.)
6-Gulam Rıza Abruyi