-*-

Aşkla aşıklar yolunda süzülür
Tez gelesin ağa can tez gelesin
Kurbanlar gibi uğruna düzülür
Tez gelesin ağa can tez gelesin 

*

İntizârla gah deli gah divâne
Nûr'u şemine eyledin pervâne 
Mehdeviyet baharının yeliyle
Tez gelesin ağa can tez gelesin 

*

Gökte nidâ yeryüzünde râhınla
Eserken bad-ı sabâ, sabahınla
Konuşan dilin uzanmış elinle
Tez gelesin ağa can tez gelesin 

*

Askeriyle yezit her yanı sardı
Ahmak cahiller yardımına vardı
Kur-an ile Ehl-i Beyt'e saldırdı
Tez gelesin ağa can tez gelesin 

*

Bilirler ğadr-i humdan gelir sesin
Münkir münafık istemez gelesin
Onikinci imâm velâyet sensin
Tez gelesin ağa can tez gelesin 

*

Artık dünya düzeni değişmeli
Özgür eşit adâlet yerleşmeli
Onur izzetle herkes birleşmeli
Tez gelesin ağa can tez gelesin 

*

Kalksın bulutlarla kaplı perdeler 
Kurtulsun ekin kurtulsun nesiller
Umudumuz intizârımız sensin
Tez gelesin ağa can tez gelesin 

*

Nazâr-ı bakışla öksüz yetime
Ezilenlere hem yalnız garib'e
Zülfikâr kuşanarakda  beline
Tez gelesin ağa can tez gelesin 

* * *

yalnız garip