.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

Soru: Kalpler nasıl selamete kavuşur?

Cevap: Hz. Emirû’l Müminin Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Kalbin ancak o zaman selamete kavuşur ki kendin için sevdiğini müminler için de sevesin.”

Soru: Allah bir kula hayrı dilerse ne olur?

Cevap: Fahr-i Kâinat Efendimiz Resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Her kulun bir yüzünde iki gözü vardır ki onlarla dünyevî olan şeyleri görür. Bir de kalbinde iki gözü vardır ki onlarla uhrevi (manevî) olan şeyleri görür. Eğer Allah bir kula hayrı dilerse, kalbinde olan gözlerini açar; onlarla o kuluna gayben vaat ettiği şeyleri görür. O zaman gaybî bir vesileyle (kalp gözüyle), gaybî olan şeye iman eder.”

Soru: Allah bir kulu severse ne olur?

Cevap: Bu konuda Hz. Emirû’l Müminin Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Allah bir kulu severse, ona selametli bir kalp ve düzgün bir ahlak nasip eder.”

Soru: Kalplerin kilitlenmesi nasıl olur?

Cevap: İmam Cafer-i Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Hiç şüphesiz senin bir kalbin ve (bu kalbin) kulakları vardır. Ve Allah bir kulu hidayet etmek isterse, kalbinin kulaklarını açar. Ama hidayetini istemezse, kalbinin kulaklarını mühürler; artık asla ıslah olmaz. Allah (Azze ve Celle) “Yoksa kilitlenmiş kalpleri mi vardır?” ayetinde de bunu buyurmak istiyor.”

(Tabi Allah-u Teâla’nın isteyip istememesi de insanda hidayeti kabul etmek için kabiliyet ve müsait zeminin olup olmamasına bağlıdır.)

Soru: En iyi Kalp hangisidir?

Cevap: Hz. Emirû’l Müminin (a.s):

“Bilin ki hiç şüphesiz, Allah-u Teâla, kalplerin içinden ancak hikmeti daha çok içine alanını, insanların da ancak hakkı daha çabuk icabet (kabul) edenini methetmiştir.”

Soru: Kalplerin i’rab ve harekesi nelerdir?

Cevap: İmam Cafer-i Sadık (a.s):

“Kalplerin irabı dörttür: Ref’, feth, cerr ve vakf.

Kalbin ref’i, (yücelmesi) Allah’ın zikrindedir.

Kalbin fethi (açılması), Allah’ın rızasına razı olmaktadır.

Kalbin cerri (inişi) Allah’tan gayrisiyle meşgul olmaktadır.

Kalbin vakfı (durgunluğu) ise Allah’tan gafil olmaktadır.”

Soru: Allah’ın en çok sevdiği kalpler hangileridir?

Cevap: Resul-i Ekrem (s.a.a):

“Yeryüzünde Allah’ın kapları vardır ki bu kapların Allah’a en sevimli olanı, berrak, yumuşak ve sağlam olanıdır; bu da kalplerde olur. Yumuşak olan kalp, kardeşlere yumuşak olandır. Sağlam olan kalp, kişinin hakkı söyleyip Allah yolunda hiçbir kınayanın kınamasından korkmamasıdır. Berrak ve temiz olanı ise, günahlardan temiz olandır.”

Soru: Allah hangi kalplere nazar eder?

Cevap: Hz. Emirû’l Müminin Ali (a.s):

“Kulların temiz kalpleri, Allah Subhanehu ve Teâla’nın nazar ettiği yerlerdir. Kimin kalbi temiz olursa, Allah o kalbe (lütuf gözüyle) bakar.”