.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

Siyonizm nedir diye sorulduğunda bizzat onların ağzından cevabı almaktayız; işte Siyonizm budur..

Filistin Halkına Yönelik Aşırı Küçük Görme

“Filistinliler diye bir şey yoktu... mevcut değillerdi.”

Golde Meir, İsrail Başbakanı
Sunday Times, 15.06.1969

Sömürgecilik

“Doğu Kudüs Araplarının ilhakı istemediklerinin doğru olduğuna inanıyorum fakat biz onlar istediği için orda değiliz”

Moşe Dayan, İsrail Savunma Bakam
Davar, 10.08.1967

Yayılmacılık

“Artan Yahudi göçü savaştaki kazanımlarımıza güç ekleyecektir; toprakları işgal etmek yeterli değildir, oralara yerleşmemiz de gereklidir”

Abba Eban, İsrail Dışişleri Bakam
Davar, 10.08.1967

Irkçılık

İki Âlim ve Hikâyeleri İki Âlim ve Hikâyeleri

“Kendimize sormalıyız: Nasıl bir İsrail istiyoruz? Ben şöyle diyorum: Yahudi bir İsrail, hiç bir soruya ve kuşkuya yer bırakmayacak kadar Yahudi bir İsrail. Azınlığın yüzde elliyi oluşturup oluşturmadığı gibi günlük bir korkunun olmadığı Yahudi bir İsrail."

Golda Meir, İsrail Başbakanı
Davar, 06.06.1969

“Fakat onlar insan değil, halk değil, onlar sadece Arap”

David Hacohen, İsrail Knesset Dışişleri komisyonu sekreteri.
18.10.1973’de Avam Kamarasında milletvekili R.J. Maxwell aktarmıştı.

Halkın Sürülmesi ve Toprakların Müsaderesi

“Arapları yerlerinden etmeden, toprakları müsadere etmeden ve onları dışarda tutmadan Siyonist yerleşim olmaz, Yahudi devleti olmaz”

Yeshaayahu Ben-Porat
Yediot Aharonot’tan alıntı, 14.07.1972

Filistin Halkının Ulusal Haklarının İnkârı

“Filistin devletine izin verilmesi bizim için tasavvur edilemez bir şeydir”

Menachem Begin, İsrail Başbakanı
Time, 30.05.1977
Editör: Hasan Bedel