.
.

Bismillahirrahmanirrahim

Hacı Musa Aydın

Soru: Bazıları Şia’nın sahabeyi tümden reddettiğini ve hiç birisinin hadisini almadığını iddia ediyor. Bu konu hakkında ne dersiniz?

Cevap: Bu asılsız bir iddiadır. Şia, Resul’e iman edip de bu imanlarını sonuna kadar koruyan sahabeyi sevip sayıyor ve hadislerini de Ehl-i Beyt’in hadisleriyle çelişmediği müddetçe kabul ediyor.

İşte bunların meşhur olanlarından bazıları:

1- Selman-ı Farisî

2- Mikdad bin Esved

3- Ebuzerû’l-Ğıfarî

4- Ammar bin Yasir

5- Abbas İbn-i Abdulmutalib

6- Bilal-i Habeşî

7- Amr b. Humqi’l-Huzaî

8- Hucr b. Adiyyi’l-Kindî

9- Mus’ab b. Ûmeyr

10- Cabir b. Abdullahi’l-Ensarî

11- Amr b. Hazmi’l-Ensarî

12- Hamza Seyyidü’ş-Şüheda

13- Cafer-i Tayyar

14-Osman b. Maz’un

15- Sa’d b. Muaz

16- Abdullah b. Abbas

17- Ubeyy b. Ka’b

18- Hüzeyfe bin Yeman el-Abesî

19- Zeyd bin Harise

20- Ebu Rafi’ (Resulullah’ın azad ettiği kölesi)

21- Üveys bin Sabit

22- Es’ad bin Zürare

23- Anise (Resulullah’ın hizmetçisi)

24- Erkam bin Ebi Erkam Mahzumî

25- Eymen İbn-i Ümmü Eymen

26- Enes bin Haris

27- Enes bin Muaz

28- Bera bin Malik Ensarî (Enes bin Malik’in kardeşi)

29- Bera bin Ma’rur

30- Bera bin Azib

31- Beşir bin Abdü’l-Munzir

32- Beşir bin Sa’d

33- Beşir bin Ebi Mes’ud

34- Büreydü’l-Eslemî

35- Sabit bin Kaysi Şemail

36- Sabit bin Zehhak

37- Sabit bin Zeyd

38- Sabit’il-Benanî

39- Cündeb

40- Cerir bin Abdullah Becellî

41- Haras bin Hişam

42- Haras bin Enes

43- Haras bin Nu’man

44- Haras bin Kasy

45- Harise bin Nu’man

46- Harise bin Suraka

47- Hureys bin Zeydi’l-Ensari

48- Halid bin Ebu Dücane

49- Halid bin Zeyd (Ebu Eyubbi’l-Ensari)

50- Sehl bin Hüneyf

51- Sa’saa bin Suhan

52- Abdullah bin Cafer

53- Abdullah bin Habbab

54- Abdullah bin Ebu Talha

55- Abdullah bin Yahya Hazramî

56- Abdullah bin Yaktar (Kerbela Şehidi)

57- Habib bin Mezahir (Kerbela Şehidi)

58- Müslim bin Evsece (Kerbela Şehidi)

59- Ubeydullah bin Ebi Rafî

60- Amir bin Kays

61- Amr bin Mihsan

62- Amr bin Hüreys

63- Osman bin Hüneyf

64- Adiy bin Hatem

65- Arafetü’l-Ezdî

66- Bedir Şehitleri

67- Uhud Şehitleri

68- Resulullah’ın (s.a.a) diğer savaşlarında şehit düşen bütün şehitler..

Not: Merhum Allame Hillî Rical kitabında 200’den fazla bu özelliğe sahip sahabinin isimlerini vermektedir…