.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

Misbah-ı Kef’amî adlı kitapta ölenleri rüyada görmek için yapılması gerekenler konusunda şunlar yazılıdır:

“Ehlibeyt İmamlarının bazı ashabının kitaplarında şöyle yazdıklarını gördüm:

İnsan, peygamberlerden (a.s) veya masum imamlardan (a.s) birini, annesini, babasını veya herhangi birini rüyasında görmek istiyorsa Şems, Leyl, Kadir, Kafirun, İhlâs, Felak ve Nas Sûrelerini okursa, sonra yüz kere İhlâs Sûresini okur, Peygamber’e yüz salâvat getirir ve abdestli olduğu halde sağ tarafına yatarsa istediği kimseyi rüyasında görür, onunla konuşur ve sorularının cevabını alır.”[1]

Bu konuda başka yollarda söylenmiştir. Onlara da amel edilebilir.

Hatırlatmak gerekir ki, Allah Resulü’nü (s.a.a) rüyada görmek için rivayet kitaplarında Masum İmamlardan (a.s) rivayetler gelmiştir.[2] Ama başkalarını rüyada görmek için Misbah’ın dışındaki Şia yazarların kitaplarında, senetsiz olarak yazılanların senedine ulaşılamamıştır.

[1]     Kef’amî, İbrahim b. Ali Âmilî, el-Misbah, s. 48-49, İntişarat-ı Razi, Kum, h.k. 1405.

[2]     Meclisî, Muhammed Bâkır, Biharu’l-Envar, c. 73, s. 214, Müessesetu’l-Vefa, Beyrut, h.k. 1404.