.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

Mübarek Üç Aylar'a daha bir değer kazandıran, faziletlerine fazilet katan en büyük hususlardan birisi hiç şüphesiz bu aylarda vuku bulan olaylar ve münasebetlerdir.

Allah Resulü'nün (s.a.a) risâlet makamına erişmesi, Hz. Ali'nin (a.s) dünyaya gelmesi gibi olaylar bu aylarda cereyan etmiştir.

Recep Ayı'nın Münasebetleri:

1. Gün: İmâm Muhammed Bâkır'ın (a.s) mübârek  doğum günü.

2. Gün: İmâm Ali Nakî'nin (a.s) bir rivayete göre mübârek doğum günü.

3. Gün: İmâm Ali Nakî'nin (a.s) bir rivayete göre şehâdet günü.

10. Gün: İmâm Muhammed Takî'nin (a.s) bir rivayete göre mübârek doğum günü.

13. Gün: Hz. Emir-ül Mu'minin Ali'nin (a.s) mübârek doğum günü.

15. Gün: Kerbelâ kahramanı Hz. Zeyneb-i Kübrâ'nın (s.a) vefat günü.

24. Gün: Hayber kalesinin Haydar-ı Kerrâr, Esedullah-il Gâlip, Ali İbn-i Ebi Tâlib (a.s) tarafından Hicret'in 7. yılında fethedilişi.

25. Gün: İmâm Musa Kâzım'ın (a.s) Abbasi halifesi Harun-i Mel'un tarafından şehid edildiği gün.

26. Gün: Bir rivâyete göre Risâlet makamının hamisi, Emir-ül Mu'minin Ali'nin (a.s) aziz babası, Hz. Ebu Tâlib'in (a.s) vefat günü.

27. Gün: Habib-i İlahî, Server-i Kâinât, Muhammed-i Mustafâ'nın (s.a.a) risâlet makamına seçilip ilk vahyi aldığı gün. Müslümanların en büyük bayramlarından birisidir. Bugün ve gecesi (26. günü 27. güne bağlayan gece) çok fazileti amellere sahiptir ki isteyenler  "Mübarek Üç Aylar" kitabının ilgili bölümüne müracaat  edebilirler.

29. Gece: Hz. Seyyidû'ş Şühedâ İmâm Hüseyin'in (a.s) İlahi kıyamını başlatmak için Medine'den Mekke'ye doğru hareket ettiği gece.