.
.

Bismillâhirrahmânirrahîm

2016 yılından bu yana eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden Nûru'l Beyân Kur'an Kursu, okulların kapanmasının ardından 'Yıllık Kur'an Kursu' eğitimlerine start verdi. 

Haftanın 3 günü, günde 3 saat Kur'an, ahkâm, akaid ve tecvid derslerinin verileceği kursta kız öğrenciler için branşında tecrübeli bayan hocalar bulunurken, erkek öğrenciler için de branşlarında başarılı hocalar eğitim vermektedir.

Yer: Sahibû'z-Zamân Camiî Kurs Binası / Iğdır


İrtibat No: 0537 388 9546 (Yakup Kumak)

Ehlader HABER