.
.

'Ahlak-i Nasıri' adlı muazzam bir eserin ardından kısa bir süre sonra toplumun dini ve ahlaki yönünü sağlamlaştıracak olan ilim ehli için kaleme aldığı 'İlim Öğrenenlerin Adabı' (Adabu'l Mutaallimin) ilk defa İbn-i Sina Yayınları tarafından Türkçe'ye kazandırıldı.

Büyük İslam âlimi Hâce Nasîrüddîn-i Tûsî’nin bu risalesi bizlere; temel dini eğitimin asıl gayesini, talebe ile muallim ilişkisinin fıkhî ve örfî yönünü göstermekle birlikte eğitim ve öğretimde uyulması gereken prensipleri, talebelere verilmesi gereken bilgiyi ve öğretmenin hak ve sorumlulukları gibi konuları genel ve özet bir çerçeve içerisinde anlatmaktadır.

Hâce Nasîrüddîn-i Tûsî, bu risalesi ile talebe ve ilim ehlinin nasıl daha verimli bir eğitim hayatına ulaşabileceğine dair önemli notlar düşmüştür. Ayrıca Hâce'nin bu risalede izlediği yol ise bir hayli çekicidir. Değindiği konuların daha iyi pekişmesi ve zihinlerde daha iyi yer etmesi adına Kur'an ayetlerinden, Hz. Peygamberin (saa) buyruklarından, atasözlerinden ve bilgelerin ağızlarından dökülmüş olan hikmet dolu sözlerden yararlanmıştır.

Hâce'nin verdiği nasihat ve sunduğu metotlara kadriyle amel edecek olan bir talebenin başarıya ulaşmaması için sanırız ki hiç bir engel olmayacaktır.

Aslında Hâce Nasîrüddîn-i Tûsî’nin bu kitap içerisinde verdiği; “Gece uzundur, yatmakla onu kısaltma ve gündüz aydınlıktır, günahlarınla onu karartma.” örneği yalnızca talebenin değil herkesin kulağına küpe olacak bir cümledir. 

Kitap Siparişi İçin:

https://www.kalenderyayinevi.com/ilim-ogrenenlerin-adabi

Ehlader HABER