İslam düşmanlığının zirve yaptığı İsveç ve Danimarka'da son zamanlarda artan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar arttı.

Dünyanın dört bir yanında bu alçak provokasyonlara tepkiler çığ gibi büyüdü. Binlerce insan sokaklara çıktı.

İstanbul'daki duyarlı Müslümanlar da kutsal kitaba sahip çıkmak için dün meydandaydı.

"Kur'an'ı al sen de katıl" sloganıyla bir araya gelen vatandaşlar ellerinde kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'le birlikte mitinge katıldı.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlara tepki göstermek için protesto gösterisi düzenlendi. Kur'an Fedaileri Platformu'nun düzenlediği eylemde duyarlı vatandaşlar İsveç Başkonsolosluğu önünde toplandı. Kutsal kitaba yönelik alçak saldırıları ellerinde Kur'an ile telin etti.

İsveç Başkonsolosluğu'nu önünde basın açıklaması yapıldı. Sık sık Danimarka, İsveç, ABD ve İsrail karşıtı, "Kur'an'a uzanan eller kırılsın", İslam'a hakaret cezasız kalmaz" şeklinde sloganlar atıldı. 

Mitingde yapılan basın açıklamasının tam metni:

BÜTÜN VARLIĞIMIZ KUR’AN’A FEDA OLSUN

Bismillahirrahmanirrahim

İnnalillah ve innaileyhiraciun

 Değerli bacı ve kardeşlerimiz,

Bizler bugün buraya, bu İsveç konsolosluğu önüne, aziz ve yüce kitabımız KUR’AN-I KERİM’e karşı sürdürülen alçakça hakaret ve saldırılara karşı, İslam’ın sembol ve kutsallarını savunma sorumluluğu ile geldik…

Bizler buraya, elimizdeki bu KUR’AN’lar ile, zillet altına girmediğimizi ve asla zillete boyun eğmeyeceğimizi en yüksek sesle haykırmak ve bütün dünyaya göstermek için geldik.

Bizler bugün buraya, bütün benliğimiz ve bütün varlığımız ile, bedenlerimizdeki canımız, damarlarımızdaki kanımız ile, KUR’AN için adanmaya hazır, Kur’an Fedaileri olduğumuzu haykırmak için geldik…

İslam ülkelerinin tüm yöneticilerine, ülkemizin cumhurbaşkanı ve hükümetimize ve dış işleri bakanlığımıza buradan açıkça şu çağrıda bulunuyoruz:

KUR’AN’a karşı namertçe saldırıları bizzat koruma altına alan İsveç ve Danimarka hükümetleri ile her türlü siyasi ve iktisadi ilişkiyi derhal sonlandırmanızı ve onların bu alçaklıklarına karşı Müslüman milletlerin yumruğunu göstermenizi talep ediyoruz. Yüzyıllarca İslam’ın ve Kur’an’ın hizmetinde olan bir millete yaraşan da budur...

KUR’AN-I KERİM, Müslüman bir millet olarak, uğruna her şeyimizi feda etmekten çekinmeyeceğimiz en büyük kutsalımızdır. Yüce KUR’AN ‘ın yakılması, parçalanması ve yerlere atılması, Ümmet olarak tüm değerlerimizin pervasızca çiğnenmesi demektir. Böylesi namert bir saldırı İslam’a karşı açıkça bir savaştır.

Başta Hz. Resulullah olmak üzere, yüce mukaddesatımıza yönelik böylesi şeytanca saldırılar karşısında İslam’ın hükmünün, bu mücrimlerin en ağır bir şekilde cezalandırılması olduğunu bütün İslam uleması açıkça ortaya koymuş ve bu hükümler bütün İslami kaynaklarımızda bulunmaktadır…

Başta haçlı Batı dünyası ve Siyonist odaklar şunu kesinlikle bilmelidirler ki, bu Ümmet asla zilleti kabul etmez, zillete boyun eğmez ve zillete teslim olmaz.Bu ümmet, KUR’AN’a saldırıları affetmez ve cezasız bırakmaz.

Ve bütün dünya görecektir ki, dünyanın her neresinde olursa olsun, başta KUR’AN-I KERİM ve Hz. Resulullah olmak üzere, Aziz İSLAM’ın mukaddesatına yönelik sergilenen hiçbir namert saldırı karşılıksız ve cezasız kalmayacaktır...

Başta İsveç ve Danimarka örnekleri olmak üzere, KUR’AN-I KERİM’i  yakma cüret ve küstahlığını gösterenler, İslam ümmetinin genç, gayretli ve cesur evlatlarının elleriyle hak ettikleri karşılığı mutlaka bulacak ve en şiddetli bir şekilde cezalandırılacaklardır.

Değerli kardeşlerimiz,

Bizler Hz. Resul-i Ekrem’in ümmetiyiz. Bizler Hz. Resulullah’ın seçkin ashabı ve pak Ehl-i Beytinin takipçileriyiz. Onların hepsi bir Kur’an fedaisi idi. Onlar hep KUR’AN için var oldular, KUR’AN için yaşadılar. KUR’AN için ayağa kalktılar ve KUR’AN için savaştılar.

Tarih boyu Müslümanlar arasında KUR’AN’ı yalnız bırakıp terk edenler olmuştur. Müslüman ülkelerin içinden KUR’AN’a ihanet edenler, onun ahkâmı ile savaşanlar ve KUR’AN’ın hükümlerini yasaklayanlar çıkmıştır. Onlar tarihimizin kara yüzlü haydutları ve tağutlarıdır.

Bizler geçmişte bu zulüm ve tuğyanı, bu azgınlık ve ihanetleri hiçbir zaman kabul etmediğimiz ve onlara tepkisiz kalmadığımız gibi, bugün de KUR’AN-I KERİM’in hürmetinin çiğnenmesi alçaklığını da asla kabul etmeyecek ve tepkisiz kalmayacağız…

Bizler buraya bu İsveç konsolosluğu önüne KUR’AN-I KERİM’i savunma sorumluluğu ile protestomuzu yapmaya geldik. Ancak bu tepkimiz bir defaya mahsus kalmayacaktır.

KUR’AN-I KERİM ve mukaddesatımıza yönelik saldırılar tamamen sonlanıncaya kadar Kur’an Fedaileri olarak her zaman ayakta duracak, mücadele sahnesinde yerimizi alacak ve göğüslerimizi KUR’AN’a siper edineceğiz…

Bu vesileyle, buradan İsveç ve Danimarka hükümetleri başta olmak üzere bütün Haçlı Batı’yı kesin bir şekilde uyarıyoruz:

Sizin saldırdığınız KUR’AN-I KERİM bizim uğruna adanmaktan asla tereddüt etmeyeceğimiz ve çekinmeyeceğimiz en büyük kutsalımızdır. Bizim için en güzel hayat, Kur’an’ın gölgesinde ve onun nizamı altında yaşamaktır. Bizim için en güzel ölüm ise, Kur’an’ı savunma yolunda candan baştan geçmektir.

Siz KUR’AN’ı yakan alçaklara “özgürlük” adı altında izin verdiniz ve güvenlik güçlerinizle onları korumaya aldınız. Siz de bu saldırıların doğrudan ortağısınız. Bu yaptıklarınızdan derhal geri adım atmadıkça İslam dünyasının tüm cesur ve gayretli Müslümanları sizi hedef alacak ve İslam ve ümmetin güçlü tokadını o kara yüzünüze indirecektir... 

Her türlü arsızlık ve fesadın, her türlü ihanet ve cürmün arkasında duran uygarlığınız batsın! İnsan hakları, özgürlük ve demokrasi deyip de Müslümanların mukaddesatına saldırı konusunda her türlü pervasızlığı yapan siyasetleriniz batsın!  Tarihi hep işgal, yağma, sömürü ve katliam olan rejimleriniz batsın…

KUR’AN FEDAİLERİ hiç bir zaman sizi unutmayacak ve yaptıklarınızı hiçbir zaman affetmeyecektir. Bu Kur’an her zaman başımızın üstünde olacak! Bu KUR’AN her zaman ellerimizde olacak! Siz de hesap vereceksiniz…

Değerli kardeşlerimiz,

Bugün bizim KUR’AN günümüzdür. Her gün bizim KUR’AN günüdür. Hep beraber KUR’AN için varız ve KUR’AN için ayaktayız…

İslam Ümmeti volkanlar gibi gürleyecek, seller gibi taşacak, şimşekler gibi çakacak ve bütün varlığı ile Kur’an düşmanlarının üzerine yürüyecektir.

Son sözümüz:

 LEBBEYKE ya KUR’AN!  LEBBEYKE ya KUR’AN!

Canımız, kanımız KUR’AN’a feda olsun!

 Heyhat Minnizzilleh! Heyhat Minnizzilleh!

Zillet bizden uzaktır, zillete boyun eğenlere yazıklar olsun!

Buraya gelen siz bacı ve kardeşlerimize selam olsun. Sizler bugün burada bu şerefli şahitliği yaptınız. Rabbim hepimizi bu mübarek KUR’AN-I KERİM hürmetine razı olduğu kullarından karar kılsın…

KUR’AN FEDAİLERİ PLATFORMU

Ehlader HABER

http://tr.mehrnews.com
Editör: Hasan Bedel