.
.

Bismillâhirrahmânirrahîm

.

Kırılan kapının arkasındasın.

Yükselen alevler arasındasın.

Hatûnlar hatûnu, Ümmü Ebiha;

Şehid oldun şehid, Ümmü Ebiha;

*

Saplanmıştı çivi, pâk sinesine;

Hemde hamileyken,  o muhsinine,

Sırların sırrıydı, Ümmü Ebiha;

Şehid oldun şehid, Ümmü Ebiha .

*

Kimsede yok O'nun, rütbe makamı,

İncitenin olmaz dini imanı.

İsmeti ismetti, Ümmü Ebiha;

Şehid oldun şehid, Ümmü Ebiha.

*

Hayâsızlar kırmış, kaburgasını,

İncitmiş mahşerin, Fatıma'sını

Analar anası, Ümmü Ebiha;

Şehid oldun şehid, Ümmü Ebiha.

*

Oku yâd eylesin, Kevser sûresi,

Zehra'nın zikridir, tesbih tanesi

Masumlar masumu, Ümmü Ebiha;

Şehid oldun şehid, Ümmü Ebiha.

*

Gece defnin neden ey nûrun nûru?

Bırakma bizleri, son zuhur günü

Nimetin nimeti,  Ümmü Ebiha;

Şehid oldun şehid, Ümmü Ebiha.

*

Özel hâtıraydı, Rasûlullah'tan;

Gazabını gazap bildi yaratan

Yüreği yaralı, Ümmü Ebiha;

Şehid oldun şehid, Ümmü Ebiha.

*

Ey Ali yoldaşın vedâ ediyor

Hasan, Hüseyn ile Zeynep ağlıyor

Kanayan yaramız, Ümmü Ebiha;

Şehid oldun şehid, Ümmü Ebiha.

* * *

ahmethürdoğan