Hangi diyara gidersen git evlat

Kerbelâ’da olduğunu unutma(!)

Hangi makama gelirsen gel evlat

Kerbelâ’da olduğunu unutma(!)

.

Emek kul hakkı kutsaldır da kutsal

Yalnız helâl lokma yasaldır yasal

Çoğu, yolsuzluk yolundadır uysal

Kerbelâ’da olduğunu unutma(!)

.

Olma geçimin dinden temin eden

At gözlüğüyle de o yoldan giden

Çoğu, bîhaberdir alın terinden

Kerbelâ’da olduğunu unutma(!)

.

Ne Cananı sömür ne canı sömür

Vicdansızlıkla geçmesin bir ömür

Çoğu, duygu sömürüp zengin olur

Kerbelâ’da olduğunu unutma(!)

.

Kendine kullanma hiç bir yaşında

Hakkın yok şehidin gözü kaşında

Çoğu, saklıdır akan gözyaşında

Kerbelâ’da olduğunu unutma(!)

.

Heyhât minne’z-zilleh ise şiarın

Yürek amelin olsun bu kararın

Çoğu, zillete sığındı Kûfe'nin(!)

Kerbelâ’da olduğunu unutma(!)

.

Bir korkak birde ahmaktan uzak dur

Onlar kendi kendine denk tuzak dur

Çoğu, ömer bin sâd zengin uşak dur

Kerbelâ’da olduğunu unutma(!)

.

Hakk hakikat her zaman Hüseyin'le

Lânet yezit'e mervan'la şimr'e

Çoğu, velâyetsiz tevhid derdinde(!)

Kerbelâ’da olduğunu unutma(!)

.

Sakın sana benzeyen düşmanından

Aldanma cübbesinden sarığından

Çoğu, beslenir yezit sarayından

Kerbelâ’da olduğunu unutma(!)

.

Kuyudan gelir Ali’nin sesleri

Bak mihrapta adâletin izleri

Çoğuna baksan Mehdi'nin askeri(!)

Kerbelâ’da olduğunu unutma(!)

.

Doğruyu söylersen yerli yerinde

Ebûzer'ler yok kimsenin derdinde

Çoğu, âlim(!) servet yığma peşinde

Kerbelâ’da olduğunu unutma(!)

.

Yalnız garip silinsin sendeki ben

Susuzluk suyundan içmelisin sen

Çoğunluğu boş ver aşûrâ günü

Kerbelâ’da olduğunu unutma(!)

yalnız garip