.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

 

بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمَنِ الْرَّحِيمِ

يَآ اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Bismillâhirrahmânirrahîm
 

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekte sakının ve doğrularla beraber olun.”

[Tevbe / 119]




Allah Teâlâ, Kur’ân’da; “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve sadıklarla beraber olun.” emr-i ilâhisinde bizlerden, îmânda, ahidde, sözde ve özde hakikatten ayrılmayanlarla beraber olmamızı istemektedir. Bu hususta Efendimiz de şöyle buyurmaktadır: 

“İyi arkadaş yalnızlıktan, yalnızlık da kötü arkadaştan hayırlıdır. İyilerle dost olan, misk satanla beraber olan gibidir. Onun güzel kokusu diğerine bulaşır. Kötülerle beraber olan da demirci çırağı ile beraber olan gibidir. Onun kiri de diğerine yansır.”

“Kişi dostunun dini üzeredir. O hâlde kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin.”

 

“Kişi sevdikleriyle beraberdir.”

“Mümin, müminin aynasıdır.”

“Müminler bir binanın tuğlaları gibi birbirini destekler.”

 


Bir kimse hangi topluluğun arasında bulunursa, onların davranışlarını kendi âdeti ve itiyâdı (davranışı) hâline getirir. Eğer iyilerle dost olursa, kendisi kötü bile olsa iyi olur. Çünkü iyilerin duası ve hikmetli sözlerinin tesiri, onu hayırlı bir insan hâline getirir.

Eğer kötülerle dostluk kurarsa, kendisi iyi bile olsa, kötü olur. Çünkü kötü ve bozuk ahlâklı, edebten nasibi olmayan şahsiyetlerle ünsiyet peyda edilmesi (yakınlık kurulması) dinî duyarlılıktan yoksunluğu gösterir. Bu sebeple birey başkaları ile olan birlikteliklerinin; gıda kadar gerekli, ilaç kadar şifalı olmasına; felaket ve sıkıntı getiren helâk edici birlikteliklerden olmamasına dikkat etmelidir.


Dolayısıyla zihinsel bulgularımız, derin hislerimiz, davranışlarımız ve benliğimiz, tesir halkası güçlü şahsiyetlerin etkileri ile şekillenip biçimlenmektedir. Bireyler olarak, yaşadığımız toplum ve çevrede, iyi veya kötü mutlaka bir hâl transferi yaşamakta, çevremizdekilerin hâlet-i ruhiyelerinden fazlasıyla etkilenmekteyiz. Kişi, neşeli şahsiyetlerin yanında neşeli, bilge isimlerin yanında kültürlü, güçlü bir ressamın yanında sanat inceliklerine meraklı, mahir ustanın yanında kendi cevherini ortaya çıkaracak kadar liyakatli şahsiyet olmaya başlar.


Yaratılışımızın asıl gayesi olan kulluk vazifesini yerine getirebilmek ve bu kulluğu kemale ulaştırmak için; kendini bilen örnek şahsiyetlerle beraber olmak, ilmî, ahlâki ve mânevî değerleri yüksek bu kimselerin üstün hasletlerinden istifade etmek, bedenlerimizi gıdalarla beslediğimiz kadar ruhlarımızı da ihlâs ve samimiyetle beslemek durumundayız. Zira Mevlana’nın zikrettiği gibi gönül, kişiyi gönül ehlinin ve âriflerin mahallesine doğru çekerken; ten de onu su ve çamur hapsine koymak istemektedir.

Bu vesileyle Rabbimiz bizleri, muhtelif meşrepler içindeki mensubiyetlerimizin ötesinde asıl büyük mensubiyetimiz olan İslam kardeşliği üzere Kur’ân’a hâdim olan, nebevî ahlâkı şiâr edinen, çevremizde ve toplumumuzda iyiliklerin ve hayırların güçlenmesine vesile olan takva sahibi salihlerden eylesin.