.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

İçinde bulunduğumuz zamana, bilişim çağı deniliyor. Teknoloji devrimi yaşanıyor ve tüm insanlık bu devrimden, olumlu ya da olumsuz nasibini alıyor. Türkiye’de, 90’lı yılların sonuna doğru yaygınlaşmaya başlayan internet, bu çağın bize hem ödülü hem de cezası denebilir.

Henüz, evlerde PC (Personal Computer) yani şahsi bilgisayar kullanımı yaygınlaşmamışken, bilgisayar oldukça pahalı bir iş aracı olarak görülürken, birden bire insanlar, taksitle, borç para ile evlere bilgisayar almaya, çok yüksek maliyetle ve ciddi zahmetli bir süreçle, evlerine internet bağlatmaya başladı. Yaygınlaştıkça normalleşen ve fiyatları da düşen kişisel bilgisayarlar, oyun, sohbet, sanal kimlikle var olma, araştırma kolaylığı gibi sebeplerden, sosyal yaşamın vazgeçilmezi oluverdi. Bu varoluşun ardından hem olumlu hem de olumsuz pek çok değişim oldu.

Değişen Sosyal Yaşantı

Teknoloji ilerledikçe, insan ilişkileri geriledi. Özellikle, ülkemiz için konuşmak gerekirse; toplum, evlerde kullanılan sabit telefonlara henüz alışmışken, karşısına geçtiğinde, bir kaç tuşla tüm dünyaya ulaşabildiği bilgisayarlarla karşı karşıya kaldı. Değişen hayat şartlarının zayıflatmaya başladığı toplumsal bağlar, internetin kolay ulaşılabilir hale gelmesiyle, kopma noktasına geldi. Televizyon, aile içi paylaşımı, akrabalık ilişkilerini, komşuluğu yıpratıyor mu?” sorusunun cevabı aranırken, insanlar aynı evde yaşadıkları aile bireylerini, her baktığında, bilgisayar başında bulur oldu.

Elbette ki internetin tüm etkileri, olumsuz değildir. İletişim, eğitim, tıp, güvenlik gibi pek çok hayati konuda, internetin varlığı, son derece olumlu olmuştur.

Sosyal Medyanin Olumsuz Etkileri

Ülke insanımız; aile, akrabalık, komşuluk, misafirperverlik gibi değerlerine, diğer pek çok ülkelere göre, daha fazla önem gösterirler. Yazılı olmayan tarihimizin, bize ulaştırdığı hikâyeler de dâhil olmak üzere, yakın tarihimizde ki eğitim de bu temele dayandırılmıştır.

En kuvvetli emperyalizm etkisi kabul edilen kültürel yozlaşma, televizyondan sonra en yoğun şekilde, internet ile yaşanmıştır.

Zayıflayan aile bağları, yakın çevreye bakıldığında ve her gün gazetelerin 3. sayfa haberleriyle, gayet net gözler önüne serilmektedir.

Doğruluk, dürüstlük, adil olmak, hak yememek gibi değerler; son derece zayıflamış, deyim yerindeyse, yerle bir olmuştur.

Yakın zamanda hayatımıza giren akıllı telefonlar ile “İnternet Bağımlılığı” gibi bir hastalık ortaya çıkmıştır. Bu bağımlılık nedeniyle, dağılan aileler, bozulan dostluklar, zarar eden işletmeler, büyük bir hızla artmıştır.

Sosyal Medyanin Olumlu Etkileri

İnternetin, sosyal yaşama yaptığı en olumlu etki; şüphesiz ki iletişim kolaylığı olmuştur.

Göçlerle kopan aileler, şehirden şehre gitmek çok zor ve maliyetli olduğundan, başlarda telefon ile bağlarını koparmamayı, sonrasında internetin sağladığı görüntülü görüşmeler sayesinde, paylaşımlarını en üst noktada yaşamayı başarabilmiştir.

Globalleşmenin etkisiyle farklı ülkelerden insanlar, internet sayesinde tanışıp, arkadaş olup, lisan geliştirme, farklı kültürleri tanıma gibi fırsatları yakalamışlardır.

Ekonomik sebeplerle okuyamayan veya eğitim alamayan pek çok insan, internet tabanlı eğitimler, okullar sayesinde, lise, üniversite, yüksek lisans gibi diplomalara sahip olabilmişlerdir. Diplomalı nüfusun artışı, toplumsal yaşamda, göz ardı edilemeyecek derecede, kültür düzeyinin artması, yeni iş alanlarının doğması gibi pek çok olumlu etkiler yaratmıştır.

Ülkemizin, belki de en büyük sorunu denebilecek işsizliğin, internet üzerinden kolaylıkla iş aranması ve bulunması sayesinde, bir nebze de olsa çözüme kavuşması, ailelerin bütünlüğünü sağlamak ve toplumsal refahı yükseltmek gibi etkilerinden de söz edilebilir.

Tıp alanında da yoğun şekilde kullanılan internet sayesinde, uzak mesafelerden yapılan ameliyatlar, hızlı ve güvenilir bilgi paylaşımı, mikro anlamda bireylerin sağlıklı yaşamı, makro anlamda toplumun sağlıklı yaşamını korumakta büyük rol oynamaktadır.

Bilgi çağında olduğumuzdan, her ihtiyaç duyduğumuzda, internetin varlığı sayesinde bilgiye ulaşabiliyor olmak, bireylerin gelişimini, bilinçlenmesini, dolayısıyla toplumun gelişmesini sağlar. Ancak sağlıklı toplumlarda, düzgün sosyal yaşamdan bahsedilebilir.