.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

Lokman Hekim, oğluna şöyle nasihatte bulundu:

“Ey oğul! İlim ve hikmet öğren ki itibar sahibi olasın; zira hikmet insanı din yoluna yönlendirir, köleyi özgürleştirip itibar sahibi kılar, ihtiyaç sahibi kimseyi güçlü ve küçüğü (yaşça) büyüğe mukaddem kılar, fakir kimseyi padişahların yanına oturtur, itibar sahibi kimsenin itibarını, seyyidin efendiliğini ve zenginin yüceliğini çoğaltır.”

“İnsanoğlu, din ve dünyasının hikmet olmadan elde edebileceğini zannediyor. Oysaki Allah dünya ve ahiret işlerini hikmet olmaksızın amade etmez. Ve amel edilmeyen hikmetin misali cansız beden ve susuz toprak gibidir. Cansız bedenin, susuz toprağın ve amel edilmeyen hikmetin hiçbir yararı yoktur.”

“Ey oğul! Hikmeti kendinde bulundur ki, onunla keramet (cömertliği) bulasın, onu aziz bil ki, izzet (yücelik) bulasın. Hekîmane ahlakın zirvesi Allah’ın dinine teslim olmaktır.”

“Ey oğul! Seninle ilim arasında seni yakacak ateş ya da seni boğacak deniz olsa bile ona ulaşmak için her ikisini de yar ve ilim öğren. Zira ilim öğrenmek insanın vakarlı olmasının kılavuzudur; imanın emaresi, dinî erkânın payesi ve Rahman olan Allah’ın rızasıdır.”