.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

Hz. Hatice (s.a), hicretten 68 yıl önce dünyaya geldi ve bisetin 10. yılı vefat etti. Babası Kureyş’in büyüklerinden Huveylid, annesi Mekke’nin iffetli kadınlarından Fatıma idi.

Hazret-i Hatice, Mekke’nin en zenginlerinin evlenme tekliflerini reddetmiş ve Peygamber Efendimizle evlenmeyi kendisi istemişti. Peygamberimizin soyu ondan devam etmiştir. O, Peygamberimize ilk iman eden kadın ve Hz. Fatıma gibi yüce bir bayanın annesidir

Peygamber Efendimiz (s.a.a) şöyle buyurdu:

“Allah’a ant olsun ki Allah bana Hatice’den daha iyisini nasip etmemiştir. Herkes beni inkâr ettiği dönemde o bana iman etti. Herkes beni yalanladığı sırada o beni tasdik etti. İnsanlar beni mallarından mahrum bıraktığı sırada o servetiyle benin yardımına koştu.”

Resulullah’ın Hz. Hatice’yi ve büyük hamisi Ebu Talib’i kaybettiği yılaHüzün Yılı adı verilmiştir. Resulullah Hatice’yi ölüm anında şöyle müjdeledi:

“Ey Hatice sevin ki Allah seni İmran kızı Meryem ve Firavun’un eşi Asiye ile eşit kılmıştır.”