.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

“Bunun üzerine biz rüzgârı onun emrine verdik. Onun emriyle istediği yere yumuşacık akardı. Bina kuran ve dalgıçlık yapan şeytanları da, demir halkalarla bağlı diğerlerini de (onun emrine verdik). ‘İşte Bizim bağışımız budur; ister ver, ister tut, hesapsızdır.’ dedik. Doğrusu onun katımızda yakınlığı ve güzel bir istikbali vardır.”

Sa’d/36–40

Allah bu ayetinde Hz. Süleyman’a (a.s) lütfettiği nimetlere işaret etmiştir. Şöyle ki;

Rüzgâra hükmetme, cin taifesinin gücünden istifade etme, güçlü ordular seferber etme, ilahi yakınlık makamı ve parlak bir gelecek. Bu nimetler Hz. Süleyman’ın (a.s) istediği örnek devletin nimetlerinden bazılarıdır.

Evet, örnek bir devlet şu özelliklere sahip olmalıdır;

a) Yıkıcı güçlerden yana güvencede olmalıdır: “demir halkalarla bağlı diğerlerini de (Onun emrine verdik.)”

b) Hızlı ulaşım ve nakliye sorunlarını halletmiş olması gerekir: “Bunun üzerine biz rüzgârı onun emrine verdik. Onun emriyle istediği yere yumuşacık akardı.”

c) Uzmanlardan yararlanmalıdır: “Bina kuran ve dalgıçlık yapan şeytanları da(emrine verdik)”

d) Karar alma yetkisine sahip olmalıdır: “İster ver, ister (elinde) tut”

e) Gerçekleştirmek istenilen icraatlar için eli açık olmalıdır: “hesapsızdır”

f) Manevi geleceği temin edilmiş olmalıdır: “Doğrusu onun, bizim katımızda büyük bir değeri ve güzel bir yeri vardır.”