.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

.

وَاِنّ۪ي مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ

“Ben onlara bir hediye göndereyim de, elçilerin ne ile döneceklerine bakayım” dedi.” [1]

Hemen her toplumda görülen hediyeleşmenin insanlık tarihi kadar eski bir geçmişi vardır. Modern antropoloji çalışmalarında iptidaî topluluklarda karşılık beklemeden hediye vermenin yanı sıra, hediye değişimi ve hediye ile sosyal bağ kurma, sosyal itibar ve onur kazanma amaçlı hediye şekillerinin de bir hayli yaygın olduğundan söz edilmektedir.

Kur'an-ı Kerim'de iki yerde hediye kelimesi geçmektedir. Bu ayetlerde bildirildiğine göre Sebe Melikesi Belkıs¸ Hz. Süleyman'dan (a.s.) aldığı ve onun hâkimiyetine girmesini isteyen bir mektup üzerine; Belkıs, Hz. Süleyman'a (a.s.) bazı hediyeler göndermişse de siyasî amaç taşıdığı için bu hediyeler geri çevrilmiştir.

Müslüman olarak bütün hususlarda olduğu gibi hediye hususunda da Hz. Peygamber (s.a.a.) bizlere en güzel örnek olmuştur. Hz. Peygamber (s.a.a.) hediyeleşmenin insanlar arasındaki sevgi, dostluk, mahabbet bağlarını geliştirdiğini; kıskançlık, bencillik, cimrilik gibi kötü huyları giderdiğini ve rızkın genişlemesine vesile olduğunu bildirmiş ve hediyeleşmeyi teşvik etmiş, verilen hediyenin -haklı bir sebep yoksa- kabul edilmesini istemiştir.

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Hediyeleşin ki birbirinizi sevesiniz ve birbirinize hediye verin, zira hediyeleşmek kini giderir.” [2]

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Birbirinizle hediyeleşin ki kalpleriniz birbirine karşı sevgiyle dolsun. Zira hediye kinleri ortadan kaldırır.” [3]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Birbirinize hediye götürünüz. Zira hediye kötülük dilemeleri kalpten çıkarır, düşmanlık kinlerini ve nefreti yok eder.” [4]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Hediye vermek kinleri göğüslerden çıkarır.” [5]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Hediyeleşmek sevgi doğurur, kardeşliği korur, kinleri ortadan kaldırır. Birbirinizle hediyeleşin ki birbirinizi sevesiniz.” [6]

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Eğer Müslüman kardeşime kendisine fayda verecek bir hediyede bulunacak olursam bu benim nezdimde o hediyenin benzerini sadaka vermekten daha sevimlidir” [7]

---------------------------------

[1] Neml , 35
[2] el-Kafi , 5/144/14
[3] Bihar , 75/44/1
[4] el-Kafi , 5/143/7
[5] Uyun-u Ahbar’ir-Rıza , 2/74/343
[6] Bihar , 77/166/2
[7] el-Kafi , 5/144/12