.
.

Hatırası Fatıma'nın;
Çok yücedir Ümmül Benin.
Eşi oldu Mûrteza'nın;
Çok yücedir Ümmül Benin.

*

Dört oğluyla sâdık kalkan,
Ehl-i Beyt'e oldu kurban.
Fırat sahilinden sorsam;
Çok yücedir Ümmül Benin. 

*

Rûhuyla olmuştu itret,
Zehra'ya eylerken hürmet.
Onur izzet budur millet;
Çok yücedir Ümmül Benin. 

*

Hem cahide hemde cahid
Şehidler anası, şehid.
Abbas ispatıdır O'nun;
Çok yücedir Ümmül Benin. 

*

Haber geldi kerbelâdan,
Ne takât kaldı, ne derman.
Hüseyn'di gözünde tüten;
Çok yücedir Ümmül Benin. 

*

Selam olsun şehideye.
Ahmet hür'den ebediye.
Lânet beni ümeyye'ye.
Çok yücedir Ümmül Benin. 

* * * 

ahmetHÜRdoğan