Ehlader Araştırma Bölümü

Mısır topraklarında İslam'ı ihya etmek amacıyla 1928 yılında Müslüman Kardeşler olarak bildiğimiz "İhvan-ı Müslimin" topluluğunu kurmuş; ömrünün büyük çoğunluğunu mağdur, mahpus ve muhalif olarak geçirmişti. Hasan el-Benna (1906-1949) 70 yıl önce Kral Faruk'un emriyle Kahire'de şehit edildi.

Başlangıçta oldukça yerel bir teşkilat olan Müslüman Kardeşler, bir süre sonra Mısır'ın birçok sosyal kesiminden ve birçok sınıftan insan da içinde barındıran bir yapı haline geldi. Devlet memurlarının ve İlim adamlarının yanı sıra Müslüman Kardeşler teşkilatının ana omurgasını oluşturan kitle ise bilhassa gençlerdi.

Müslüman Kardeşler teşkilatının kurucu lideri Hasan el-Benna, özellikle Mısır'ın o dönem gençliğine yönelik birçok konuşması ve tavsiye niteliğinde sohbeti ile biliniyor. 

Şimdi isterseniz Şehit Hasan el-Benna'nın gençler için söylediği tavsiyelere kulak kabartalım:

Ey gençler!

Davalar ancak kendisine olan inancın kuvvetli olduğu, o yolda samimiyetin tam olduğu, o davaya olan gayretin sürekli arttığı, onu gerçekleştirmeye ve o yolda fedakârlık yapmaya sevk edecek şekilde hazırlıklı olunduğu zaman başarıya ulaşır.

İşte bu dört haslet; inanç, samimiyet, gayret ve amel, gençleri diğer insanlardan ayıran özelliklerdir. Çünkü inancın temeli “samimiyetle tutuşan bir kalp,” samimiyetin temeli saf bir gönül, gayretliliğin temeli güçlü duygular, amelin temeli ise sağlam bir azimdir. İşte bütün bunlar ancak gençlerin özellikleridir. Bundan dolayı gençler geçmişte ve günümüzde her toplumun uyanışının direği, her uyanış hareketinde o uyanışın gücünün sırrı, her davada o davanın sancağını taşıyanlar olmuştur."