.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

Film sanatının asrımızın büyük sanatlarından biri olduğunda şüphe yoktur. İnsan bilimsel, askerî ve tabiatla alakalı birçok görüntüyü izleyerek bunun gibi çeşitli konularda birçok şey öğrenmektedir. İslam dinî insanları bilime, sanata ve düşünmeye davet edip, aynı zamanda insanların manevî olarak ilerlemesini isteyen tek dindir. Ancak burada kıldan ince bin nükte vardır. Bütün filmler, gösterime sunulma ve öğretici olma açısından değerli değildir. Çünkü aşk ve cinayet filmleri, henüz kişilikleri olgunlaşmamış olan ve düşünce açısından gelişme çağında olan çocuklar ve gençler üzerinde oldukça zararlı etkiler bırakmakta ve bu zararların yüzde biri bu kitaba sığmayacak kadar çoktur. İnsan yabancı olduğu şeylere göz ve kulak yoluyla aşina olur. Bu yüzden eğitim ve öğretim kurumları bu yeni yönteme geçmeden önce, günümüz dünyasının öğretim esası, sesli ve görüntülü öğretim üzerine kurulmuştur. Baba Tahir Uryan şöyle demiştir:

Göz ve kalbin elinden feryatlar yükselir.
Çünkü göz neyi görse kalp onu anar.
Çelikten bir hançer yapıp göze vurmak gerek.
Böylece kalbi azat etmek gerek.

Ancak ne yazık ki, doğru bir kuraldan yanlış sonuçlar alınmaktadır. Günümüz genç neslinin, görme ve duyma yoluyla öğrendikleri şeyler saptırıcıdır. Sinemalarda gösterilen filmlerin çoğu aşk maceraları ile cinayetlerden ibarettir ve genç kız ve erkekleri sapkınlık vadisine sürüklemektedir. Sinemanın ve bu tür filmlerin insan düşüncesindeki etkilerini anlayabilmek için “aksiyon” filmlerini birkaç defa izlemeye gitmiş olan çocukların psikolojik durumlarına bakmak yeterlidir. Bu çocukların çoğunluğu boş kaldıkları zaman filmlerdeki artistlere özenerek evde, sokakta ve okulda yumruklarla birbirine saldırmakta ve birbirlerini yaralamaktadırlar. Kavga esnasında da kendilerine filmlerdeki artistlerin ismini vermektedirler. Hatta bu durum kimi zaman çok daha kötü bir hale de dönüşebilmektedir. Geçen sene birkaç çocuk evlerinden kaçarak kuzeydeki ormanlara gitmiş, Tarzan gibi ormanı vatan edinmek istemişlerdi.

Okul müdürlerinden biri şöyle anlatıyordu:

“Öğrencilerden biri ‘Yetim’ filmini izlemişti. Ardından filme özenerek birkaç arkadaşını kandırmış, hırsızlık çetesi kurmuş ve öğrencilerin çantalarını çalmaya başlamışlardı.”

Elbette bu çocukların bir suçu yok. Çünkü filmler yetiştirme açısından oldukça etkilidir. Yaratılış düzeninde komuta sistemi akla bırakılmıştır. Akıl ölçüp-biçip karar almalıdır. Sonra da diğer içgüdü güçlerine uygulama emri vermelidir. İnsan neslinin bekası için tasarlanmış olan cinsel istekler, aklın emrine göre çalışmalıdır. Bu sistem şehvanî duyguların eline bırakılırsa yaşam düzeni bozulur ve Ahlakî değerler yok olup gider. Allah’ın bahşetmiş olduğu şeylerden biri de öfkedir. İnsana canını, malını, şerefini, namusunu koruması ve düşmana karşı harekete geçmesi için bu güç vermiştir. Bu yüzden bu gücü zaruret miktarınca veya aklın uygun gördüğü miktarca kullanmak gerek. Bir ferdin veya toplumun yaşamı öfkenin eline düşerse, yıkımdan başka bir sonuç vermez. Sağlıklı ve faydalı bir yaşam yaratılış düzenine dayalı olan bir yaşamdır. Aklın bütün duygulara ve içgüdülere hükmettiği yaşamdır. Aksi halde idrak etme sistemi ve aklın görme açısı zayıflar ve güçsüz hale düşüp, hakikatler birer kuruntu gibi görünür. Böyle bir kimse, hikmet dolu sözleri ve büyüklerin nasihatlerini işitmekten yüz çevirir. Hiçbir bela, bir insan için akıl görüşünün zayıflığı ve teşhis etme gücünün alt üst olması kadar kötü değildir. Böyle bir kimse için artık hidayet ve hak yoluna dönme şansı kalmaz. Allah-u Teâlâ ayette işte bu gerçeğe değinerek, şöyle buyurmaktadır:

“Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, sanki bunları işitmemiş, sanki kulaklarında ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir.”[1]

Cinsel istekler ve gösteriş içinde boğulmuş bir gencin akıl görüşü o kadar zayıflar ki, çirkin hedeflerinin karşısında yer alan her şeyi değersiz ve dinlemeye değmez şeyler olarak algılar. Cinsel arzuları tetikleyen ve maddî isteklerine destek veren şeyler ise onun gözünde mukaddes bir renk alır ve hakikat olarak nitelendirilir. Kur’ân-ı Kerim’de bu hakikate şöyle değinilmiştir:

“De ki: Ameller bakımından en çok ziyana uğrayacakları size haber verelim mi? Onlar, dünya hayatında bütün çabaları boşa gittiği halde kendilerinin iyi amel işlediklerini sanırlar.”[2]

Keyhan gazetesinin 7320. sayısında şu habere yer verilmiştir:

“Fransa’da on dört yaşındaki bir çocuk, başka bir küçük çocuğu kaçırmış ve ardından onu öldürmüştür. Daha sonra bu cinayeti izlemiş olduğu cinayet filmin ardından gerçekleştirdiğini dile getirmiştir. Memurlara şöyle ifade vermiştir: Cinayetten birkaç gece önce ‘Sizin Ruhunuzda ve Vicdanınızda” adlı filmi izliyordum. Bu filmde katil, 21 yaşındaki bir caniydi ve cezalandırılmak için adam öldürüyordu. Ben de idam edilmenin nasıl bir duygu olduğunu tatmak istedim. Bu düşüncelerle küçük Manuel’in yanına gittim ve onu oyun bahanesiyle kandırıp şehrin dışına götürdüm. Manuel çok sevinçliydi ama ben onun bu sevincinden çok rahatsız oluyordum. Son ana kadar onunla oynayacağımı düşünerek gülüyordu ve mutluydu.”

Bu küçük katilin üç ay psikolojik tedavi görmesi kararlaştırıldı. Bu yüzden cinayet filmlerin hala zararlı olmadığını söyleyebilir misiniz? Filmlerin etkisi hemen hemen izleyicilerin çoğunda o çocuk kadar vardır. İşçi olan bir genç veya ticaretle uğraşan bir adam filmdeki kahramanın rakibini bir yumrukta yere serdiğini veya eli boş bir halde kurşun yağmurunun karşısında durduğunu görünce kendini öylesine kaptırıyor ki artık düşünme gücünü yitiriyor ve hepsinin olabilecek şeyler olduğunu zannediyor. Zira film, üç açıdan ruhu kendine esir etmiştir: Birincisi işitme yolu, ikincisi görme yolu ve üçüncüsü de duygular yoluyla. Çünkü ona gösterilen şeyi gerçek zannetmektedir ve kendine ideal olarak onu benimsemiştir. Sadece gençler değil, bütün izleyici grupları hakkında ideal seçme meselesi gerçekleşmektedir.

Genç kız ve erkekler için ilgi çekici güzellikler ve kuruntu dolu ateşli aşklar harekete geçirici bir etkendir. Aynı şekilde genç kadın ve erkekler için şehvet duygularını kabartan ilişkiler, modaya tapanlar için güzel elbiseler, ilgi çekici modeller ve yakıp-yıkma içgüdüsüne sahip olanlar için de aksiyon filmleri harekete geçirici bir etkendir.[3]

Sapkınlıkların en kötüsü düşünce sapkınlığıdır. Maddi zararlar telafi edilebilir türden zararlardır. Ama kültürel ve fikirsel açıdan sapkınlık sonucunda bir milletin başına gelen zararlar telafi edilemez. Çünkü böyle bir durumda güzellikler ve ahlakî değerler irtica adıyla kınanır ve unutulmaya yüz tutar. Ahlakî değerlerin yerini cinsel özgürlük, kayıtsızlık ve doyumsuzluk alır.

[1]     Şuara, 223.

[2]     Kehf, 103-104.

[3]     Nesl-i Sergerdan, s.41-43.