.
.

EYYAMI FATIMA

.

Erişti hüzün ve gam ah haneyi Rasul’e

Ol Fatıma’ya müzahim ağla Ali ile

*

Fatıma Ali’ye siper din olmasın heba

Hücüm eder gafiller itrete nifrin ile

*

Çiğnendi Rasul’ün sözü vuruldu Fatıma

Nesimler hazandır kapı yandı gaflet ile

*

Ayyar yaktı velayet evin gör ahu zarı

Yandı kapı, yandı yürek çaresiz dost ile

*

Saba yeli sustu Muhsin darpla oldu şehid

Huril Azra sinesine battı ok kin ile

*

Bağlanır Ali eli kime eylesin hamle

Şahı penahın soldu gülşeni nale ile

*

Fatıma dedi baba ya cedda ya Muhammed

Güneş karardı her yer doldu zebani ile

*

Ali eder figan ana Fatima yasına

Darbeler vurulur can Ali’ye bühtan ile

*

Rasul’ün kabrı hüzünlü islam oldu ters yüz

Ali gözünde diken kesik kolu har ile

*

Huzuru islam bitti karanlıklar çökünce

Yandı din kapısı Fatıma’nın evi ile 

*

Fatıma kırgın ve yaralı ahu zarı var

Melekler yas tutar hey Ala’da hüzün ile

*

Dilaveri Ali susturuldu çöktü zulüm

Yıkıldı hak kapısı Sakife eli ile

*

Yetim kaldı Hasan ile Hüseyin ve Zeyneb

Gök çöktü Ali’nin başına derdi gam ile

*

Âlem seyreder bu ahvali sormaz ki neden

Resul’ün iki emaneti soldu dert ile

*

Ahmed’in gülü gülşeni gözün nuru kızı

Rahmet evinde yürekler doldu ateş ile

*

Hey bağlanır şahı Necefin Haydar elleri

Fatıma figanına söner ay şems ah ile

*

Hasan Hüseyin ve Zeynep der ana can ana

Ali yıkılır musallada yanan sine ile

*

Ah vahyin evi yandı, vahyin gülşeni yandı

Kuran suskun mazlumlar yas tutar neva ile

*

Anlamadılar, dinlemediler Fatıma’yı

Rasul’ün kabrine gelir Cibril matem ile

*

Rasul’un söndü güneşi, söndü ayı heyhat

Kabri meçhuldür Zehra’nın beytü'l ehzan ile

    *     

Yandı şemi pervane yandı canan Ali’nin

Hüseyni aşığın maşuka hüznü dert ile

* * *

Hüseyin Adıgüzel