.
.

Yanındayız yanındayız yanında
Seninleyiz seninleyiz seninle
Yolundayız yolundayız yolunda
Seninleyiz seninleyiz seninle

*

Ey Ali Seyyid Ali Hamanei 2X
Ey Ali Seyyid Ali Hamanei 2X
(n a k a r a t) 

*

Bâsiret ferâset özden özünde
Bakışınla Aşk'ı nazâr yüzünde
Bizimlesin bizden öte bizimle
Seninleyiz seninleyiz seninle

*

Hüseyn-i şücaet cesaretinle
Pervâne eyledin bizi şem'inle
Sabah meltemisin esen yelinle
Seninleyiz seninleyiz seninle

*

Söken şafak bu mehdeviyetde
Tevhidde velâyetde şehâdetde
Kûr'ân'la Ehl-i Beyt islâmiyetle
Seninleyiz seninleyiz seninle

*

Beklenen kurtarıcının bargahı
Her ezilmiş milletin karargahı
Ey bütün âşıklarında penahı
Seninleyiz seninleyiz seninle

*

Evlad-ı Mûrteza'nın ervanında*
İntizârda direniş kervanında
Uğrunda serimizle canımızla 
Seninleyiz seninleyiz seninle

*

Dört yanın karakolu tağût'iye
Tuzaklar kurmuş hâin hâiniye
Dönen dönsün ökçe üzre geriye
Biz seninle seninleyiz seninle

*

Canı Canan'ın dini imanınla
İlm irfanın, edeb-i erkanınla
Sol yanındasın yalnız garibinde
Seninleyiz seninleyiz seninle

* * *

yalnız garip


*Ervan; letafet, güzellik, yiğitlik.