.

.

Ehlader Araştırma Bölümü

Erbain gününü anlamak için Ehlibeyt dostlarının yapmış oldukları hazırlıklardan biri ise Erbain Ziyaretine gitmektir. Erbain ziyareti Irak topraklarında şehit olan Hz. Hüseyin (a.s) ve onun sahabesinden olan 72 şehitlerinin türbelerini ziyaret etmek anlamındadır. Hatta bu ziyaret için rivayetlerde ziyaretname nakledilmiştir.

Erbain Ziyaretnamesi Hz. Hüseyin'in (a.s) şehadetinin kırkıncı günü anlamına gelen Erbain, Aşura kültüründe özel bir konuma sahiptir. Safer ayının yirminci günüdür. İmam Hüseyin'in adını, yâdını ve hedeflerini canlı tutmanın yollarından biri de hiç kuskusuz Erbain Ziyaretnamesi'dir. çzellikle Erbain gününde bu ziyaretnameyi okumanın çok fazileti vardır. Nitekim İmam Hasan Askerî (a.s), müminlerin alametlerinden söz ederken söyle buyurmustur: "Müminin beş alameti vardır: Elli bir rekât namaz kılmak, Erbain Ziyaretnamesi okumak, yüzüğü sağ ele takmak, toprağa secde etmek ve namazda besmeleyi yüksek sesle okumak."(1)

Erbain'de okunması müstehap olan ziyaretname dua kitaplarında mevcuttur. "Esselâmu alâ veliyyillâhi ve habîbih…" ibaresiyle başlayan bu ziyaretname, Safvan el-Cemmal vasıtasıyla İmam Sadık'dan (a.s) rivayet edilmiştir. Diğer bir ziyaretname de, Cabir b. Abdullah el-Ensarî tarafından Erbain'de okunan ve "Esselâmu aleykum yâ âlellâh…" ibaresiyle başlayan ziyaretnamedir. (2)

Tarihçilerin yazdığına göre Cabir b. Abdullah el-Ensarî, Atiyye el-Avfî ile birlikte ilk Erbain'de İmam Hüseyin'i (a.s) ziyaret etme şerefi ne nail olmuştu. çnce Fırat'ta gusledip, üzerine güzel kokular sürdükten sonra, küçük adımlarla İmam Hüseyin'in (a.s) kabrinin yanına geldi. Gözleri görmediği için Atiyye'nin yardımıyla elini kabrin üzerine koyduktan sonra baygın düştü ve bir süre öyle kaldı. Uyandığında üç kere "Ya Hüseyin!" diye seslendi ve ardından "Dost dosta cevap vermez mi?.." diyerek ağıt yaktı. Sonra ziyaretnameyi okudu. İmam'ın ziyaretinden sonra diğer şehitlere yönelip onları da ziyaret etti. (3)

1- Biharu'l-Envar, c.98, s.329, (Beyrut baskısı); el-Mezar, Seyh Mufid, s.53.

2- Mefatihu'l-Cinan, Ziyaret-i Erbain.

3- Muntehe'l-Âmal, c.1, Havadis-i Erbain bölümü; Nefesu'l-Mehmum, s.322; Biharu'l-Envar, c.98, s.328.