Coğrafyamızda oynanmak istenen mezhepler savaşının kukla elleri, dün (26.10.2022 Çarşamba) İran’ın Şiraz şehrinde bulunan Şah Çerağ Türbesine yönelik silahlı bir saldırı düzenlemiş ve içeride ibadet halinde bulunan 20’den fazla mümini şehit etmiş, onlarcasını da yaralamıştır.

Hangi dinden mezhepten ve inançtan olursa olsun kutsal mekânlara saldırı düzenlemek hiçbir dinin, vicdanın ve aklın asla kabul etmeyeceği bir şeydir. Peygamberimizin buyruğu ve İslam’ın temel ilkelerinden biri de savaşta bile mabetlere zarar verilmemesidir. Ama maalesef hemen hemen her ay, Ehlibeyt dostları dünyanın bir yerinde böyle saldırılara maruz kalmaktadır. Dün Afganistan’da, Pakistan’da, Irak ve Lübnan’da bu saldırıları görmüştük, şimdi ise İran’da yaşamaktayız.

Bu haince ve kalleşçe saldırıların failleri, her zaman İslam düşmanlarının ve Batılıların kuklası olmuş, sürekli müstekbirlerin ekmeğine yağ süren ve İslam’ın çehresini tüm dünyada çirkin gösteren tekfirci, selefi, işidci ve vahhabi cinayet şebekesidir.

Kendilerinden başka herkesi kâfir gören bu mel’unlar, tüm dünyada camileri, türbeleri, ibadet mekânlarını yerle bir etmekte, kendileri gibi tekfirci, yobaz olmayanları da katletmektedirler.

Tüm Müslüman kardeşlerimizden beklentimiz ise; mezhep ve din ayrımı yapmadan, gerçekleştirilen bu çirkin saldırılara gerekli tepkiyi göstermeleridir.

Rabbimiz İslami vahdeti tüm Müslümanlara nasip etsin ve Müslümanların birliğiyle; tekfircileri ve zalim emperyalistleri yok etsin. Âmin.

Ehlibeyt Âlimleri Derneği

27 Ekim 2022