Yine hüzün dolu, aynı zamanda ilahî yardım müjdesi ve hak cephesinin batıla karşı zaferi olan bir Muharrem ayı daha geldi çattı. Bu ayın hakikatini derinlemesine ve doğru şekilde anlamak, ilahî hudutların ve böylesi kıymetli bir yasın önünde tazim etmek ancak Merhum İmam Humeynî’nin düşüncesini tüm vücudumuzla idrak ederek mümkün olacaktır ki İmam-ı Râhil şöyle buyurmuşlardı:

“Sahip olduğumuz ne varsa Muharrem ve Sefer ayındandır.”

Ehl-i Beyt düşmanlarının komplolarını alaşağı etmek ve bunlarla yüzleşmek için hiçbir mektebin “Muharrem, Kerbela, Aşura kültürü ve Hüseynî duruşu” olmadığını ve böylesi kabiliyetlerden yoksun olduklarını açık bir şekilde ifade edebiliriz. Modern dünyada din düşmanları, tüm donanım ve olanaklarını kullanarak Şiiliği hasıraltı etmeye, tiranlık karşıtlığına ve adalet arayan bir kültüre karşı koymaya çalışmaktadır. Ancak gerçek şu ki; Şehitlerin Efendisi’nin (as) yas ve matem törenleri, “direniş, adalet ve zulüm karşıtı kültürü” canlı ve her zaman dinamik tutmaktadır. Elbet günü geldiğinde Ehl-i Beyt takipçileri ve sevenleri, bütün dünyayı bu kültüre ve söyleme alıştıracak, güven ve emniyeti sağlayacaktır.

Bugün Aşura kültürünün bayraktarları ve önderleri, öncüler olarak “akıl, adalet, haysiyet ve Ehl-i Beyt sevgisi kültürüne” her zamankinden daha fazla güvenmeli, aşırıcı ve bölücü düşünce akımlarından uzak durmalıdır. Müstekbir ve sömürgecilerin tahakkümüne karşı savaşmak için tüm cephelerde dinî, itikadî ve siyasî konumlarını güçlendirmeli Hüseynî bir üslupla Ehl-i Beyt kültürünün parlayan yüzü olmaya çalışmalıdırlar.

Ehlibeyt Âlimleri Derneği, bu ilahî üzüntü ve kederli günlerde taziyelerini sunarak, tüm üyelerinden, mübelliğ ve temsilcilerinden şu tavsiyelere ciddiyetle uymalarını talep etmektedir:

 * Aşura vakıası doğru, derin ve kapsamlı tanıtılmalıdır,

 * İmam Hüseyin'in (as) tüm toplumlar için bir rol model olduğunu açıklamak ve vurgulamak,

Hüseynî öğretilerindeki herhangi bir çarpıtmanın ciddi bir şekilde önlenmesi,

Aşura hareketindeki asıl mesaj olan ‘özgürlük’ dersine değinmek,

Hüseynî Mektebin öğretilerine dikkat ederek merkezi haklar, hak arama, eşitlik, istikrar ve otokrasinin reddi ve benzeri gibi öğretilere dikkat çekmek,

Son olarak, dinî toplantıların geniş ve etkili bir dinleyici kitlesine ulaşması, yüksek Hüseynî öğretilerin herkes tarafından duyulması ve ayrıca Ehl-i Beyt öğretilerinden nice lütuflarla yararlanmamız konusunda dualar ediyor ve Peygamber Efendimizin (saa) teveccühüne mazhar olmanızı temenni ediyoruz.

02 Ağustos 2022

İstanbul