.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

İmam Ali (a.s): (Allah) ecelleri belirlemiş, bazısını kısaltmış, bazı-sını da uzatmış; bazısını öne almış, bazısını da ertelemiş ve sebeplerini ölüme bitiştirmiştir.

İmam Ali (a.s): Ecelden daha doğru bir şey yoktur.

İmam Ali (a.s): Ecel, ne güzel ilâçtır.

İmam Ali (a.s): İnsanın nefesleri, eceline doğru attığı adımlardır.

Ecel Sağlam Bir Kaledir

"Hiçbir kimse, Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm, vakti belirlenmiş bir yazıdır."

İmam Ali (a.s): Koruyucu olarak ecel yeter.

İmam Ali (a.s): Ecel, sağlam bir kaledir.

Her Şeyin Bir Eceli Vardır

İmam Ali (a.s): Şüphesiz her şeyin bir müddeti ve eceli vardır.

İmam Ali (a.s): Allah, her şey için bir miktar ve her miktar için bir ecel/süre koymuştur.

Her Ümmetin Bir Eceli Vardır

"Her ümmet için belirli bir süre vardır; vakitleri dolunca ne bir an gecikebilir ne de bir an öne geçebilirler."

"Yok ettiğimiz her bir memleketin elbette belli bir yazısı vardı. Hiçbir ümmet, kendi süresini öne de alamaz, geciktiremez de."

Muallâk Ecel ve Kesinleşmiş Ecel

"O, sizi çamurdan yarattı, sonra bir ecel tayin etti ve belirlenmiş ecel O'nun katındadır. Sonra bir de şüphe edersiniz."

İmam Cafer Sadık (a.s) -yukarıdaki ayetin tefsirinde-: Belirlenmemiş ecel, durdurulmuş ve askıya alınmış eceldir; Allah ondan dilediğini öne alır, dilediğini erteler. Belirlenmiş ecel ise, Allah’ın bir kadir gecesinden diğer kadir gecesine kadar olmasını irade ve takdir ettiği eceldir. Allah’ın şu sözü de bu anlamdadır: "Süreleri sona erince bir an bile geciktirilmezler ve öne de alınmazlar."

Muallâk Eceli Uzaklaştıran Şey

İmam Ali (a.s): Sadaka ile eceller uzar.

İmam Cafer Sadık (a.s): İnsanlar ömürleriyle yaşamaktan çok, iyilikleriyle yaşarlar; ecelleriyle ölmekten çok, günahlarıyla ölürler.