.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

.

Bismillâhirrahmânirrahîm

Yunus Tenşi

Bir din var haberiniz var mı? “Birbirinizin mallarını haksız yollarla yemeyin ve halka karşı hırsızlık yapmayın” (Bakara/188-Mümtehine/12) diyor.

Bir din var haberiniz var mı? “Yaptığınız işlerde Allah’ı kullanarak iftirada bulunmayın”  (Yunus/60-69-Nisa/50) diyor.

Bir din var haberiniz var mı? “Yoksul, ezilmiş ve fakirleri ısrarla gözetin” (Müdessir/44-Hakka/34-Meâric/25-Beled/16) diyor.

Bir din var haberiniz var mı? “Neden bu dinin bilginleri haram ve günahları engellemek için konuşmuyor ve neden dilleriniz şu haramdır bu helaldir diye Allah’a iftira ve yalan isnad ediyor?” (Maide/63-Nahl/116) diyor.

Bir din var haberiniz var mı? “Yalan ve iftirayı artık huy edenlerin vay haline ve de Allah’a karşı yalan uydurmayın” (Casiye/7-Taha/61) diyor.

Bir din var haberiniz var mı? Faiz’e ne destek ne ruhsat ne kolaylık ne de geçiş yoktur ve de deneyin de azabı görün. (Al-i İmran/130-Bakara/278-279-Nisa/161-30) diyor.

Bir din var haberiniz var mı? “Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine bile olsa adaleti ayakta tutun, Allah için şahitlik eden kimseler olun. (İnsanlar) zengin olsunlar, yoksul olsunlar Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.” (Nisa/135) diye yüzüne vura vura ‘Torpil Yapma ve Sülalene Yedirme’ diyor.

Bir din var haberiniz var mı? “Sakın zulmedenlere en ufak bir meyil duymayın. Bu sebeple Allah sizden yardımı da keser” (Hud/111) diyor.

Bir din var haberiniz var mı? “Yetim malını kendi malınıza katıp yemeyin; helali de haramla karıştırmayın” (Nisa/2) diyor.

Bir din var haberiniz var mı? “Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin” (Maide/8).

Gerçekten de bu dinde böyle bir şey var mı diyenler olabilir?

Bir din var haberiniz var mı? “Mülk Allah’ındır” (Nur/42)  diyor.

Bir din var haberiniz var mı? “Torpilin, adam kayırmanın ve alış veriş vs. olmadığı o gün mallarınızı infak edin” (Bakara/254) diyor.

Bir din var haberiniz var mı? “Şu İşi Ehline Ver…” (Nisa/58) diyor.

Bir din var haberiniz var mı? Bakınız bu dinin Peygamberi (saa) ne diyor?

Size cehennemliklerin kimler olduğunu söyleyeyim mi? Katı kalbli, kaba, cimri ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir.”[1]

Bir daha bakınız ne diyor? “Mümin dili; uzatıcı değildir, lanet okuyucu değildir, kötü iş yapan değildir ve kötü söz söyleyen değildir.”[2]

Bir daha bakınız ne diyor? “Bizi aldatan, bizden değildir!”[3]

Bir daha bakınız ne diyor? “İnsanlar bir zalimi veya zulmü görür de engellemezse, Allah onları muhakkak bir gazaba uğratır”[4]

Son defa bakınız bu din ne diyor? “İnsanların bir kısmı Allah'tan başka ona birtakım eşitler edinirler de onları, ALLAH’I SEVER GİBİ SEVERLER. İnananlarsa, Allah'ı onlardan daha kuvvetli bir sevgiyle severler. Zulmedenler, bir görselerdi ki azaba düşecekleri vakit bütün kuvvet, ancak ve ancak Allah'ındır ve Allah, çok şiddetli azap eder.” (Bakara/165) diyor.

Evet, bir yerlerden aklıma geliyor bu din…

- - - - - - - - -

[1] Tirmizî-Cehennem/13; İbni Mâce-Zühd/4
[2] Tirmizî-Kadir/1978
[3] Müslim-İman/164
[4] Tirmizi-Tefsiru’l-Kur’an/5