.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

Makale okurken bu sorulara cevap vermeye çalışın:

Soru (Q): Makale hangi soruyu yanıtlıyor? Araştırmanın genel ve özel amacı ne?

Örneğin, makalenin genel sorusu “Dil, algıyı nasıl etkiler?” olabilirken, özel bir soru “Bir dilde belirli bir renk için bir terim varken ve diğer dilde yokken, bu iki dili konuşanlar renkleri farklı algılar mı?” olabilir.

Alternatifler (A): Makale hangi alternatif sonuçları göz önünde bulunduruyor? Yani, sorulan sorunun olası yanıtları nelerdir?

Mantık (L): Makale, deneyin tasarımının ve mantığının nasıl olduğunu açıklıyor mu? Yani, hangi değişkenlerin hangi sonuçları ortaya çıkarabileceğini belirtiyor mu?

Yöntem (M): Makale, deneyin nasıl gerçekleştirildiğini ayrıntılı olarak açıklıyor mu? Katılımcıların nasıl seçildiği, hangi yöntemin kullanıldığı ve deney sırasında neler yapıldığı gibi detayları içeriyor mu?

Sonuçlar (R): Makale, deneyin sonuçlarını net bir şekilde bildiriyor mu? Bu sonuçlar ne anlama geliyor ve istatistiksel olarak anlamlı mı?

Çıkarımlar (I): Makale, deney sonuçlarının genel anlamını ve bunların daha geniş çerçevede ne anlama geldiğini açıklıyor mu?

‘QALMRI’ yöntemini kullanarak, makalelerdeki bilgileri daha derinlemesine anlayabilir ve eleştirel düşünme yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz.[1] 📚

 


[1] Kosslyn, S. M., & Rosenberg, R. S. (2001). Psychology: The Brain, The Person, The World. Boston: Allyn & Bacon.