.
.

Bismillâhirrahmânirrahîm

İranlı alim Şeyh Ahmed Yasir Vâfi 2012 yılında önceki bir hatırası hususunda diyor ki: "geçen sene Hacca müşerref olmuştuk. Kafilede tahsil Görmüş bir adam vardı ki Allame Meclisi ve Bihâr ul-Envâr ile arası hiç iyi değildi ve şöyle diyordu: "neden havza baştan sona uyduruk ve yalan rivayetlerle dolu olan Bihâr kitabını basıyor ki? "

Yemek masasında oturduğumuz bir sefer ona sordum ki: "neden Bihârın rivayetleri yalandır diyorsun ki?"

O dedi ki: "Bihâr'ın rivayetlerinin uydurma olduğu konusunda Hz. Peygamberden (s.a.a) 300 bin rivayet nakletmiş olması bile yeterlidir. Peygamber günde ne kadar konuştu ki 23 sene içinde 300 bin rivayet oldu?"

Ben dedim ki: "Bihâr'ın bütününde o Hazretten 30 bin rivayet bile nakledilmediğine eminim. Eğer otuz bini geçerse ismimi değiştirmeye hazırım!"

Zaman geçti ve İran'a döndüğümüzde Bihâr ul-Envâr'ın rivayetlerini saymaya karar verdim. İki üç cildi saydıktan sonra hâlimin olmadığını gördüm. Ta ki bir kaç gün evvel sınıfımızdaki zahiren Nur Hadis Bilgisayar Portalı ile beraber çalışan bir arkadaş, Bihâr'ın rivayetlerinin ve her masumdan kaç rivayet ulaştığının sayısını bana sundu. İlginç olan şuydu ki, Bihârın tümünde 85.173 rivayet vardı ve bunların 21.411'i Hz. Peygamberden idi. Yani ismimi değiştirmeye sebep olacak miktardan 1000 kadar daha az! Bihâr'ın rivayetlerinin ve Peygamber Efendimizin hadislerinin miktarını geçen seneki hacıya mesaj olarak atıp sordum ki: acaba 300 bin 20 binin kaç katıdır? Ancak şimdiye dek cevap vermedi. Burada arkadaşımın bana getirdiği bilgiye göre her masumdan Bihar'da gelen rivayetlerin sayısını yazmam uygun düşer:

-21.411 hadis Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'den (s.a.a)

-13.137 hadis İmam Ali'den (a.s)

-1.265 hadis Hz. Zehra'dan (s.a)

-1.326 hadis İmam Hasan'dan (a.s)

-1.595 hadis İmam Hüseyin'den (a.s)

-1.540 hadis İmam Zeynelabidin'den (a.s)

-7.071 hadis İmam Bakır'dan (a.s)

-19.556 hadis İmam Sadık'tan (a.s)

-2.757 hadis İmam Kazım'dan (a.s)

-2.817 hadis İmam Rıza'dan (a.s)

-369 hadis İmam Cevad'dan (a.s)

-415 hadis İmam Hadi'den (a.s)

-682 hadis İmam Askeri'den (a.s)

-1.092 hadis İmam Mehdi'den (a.f)

Elbette:

-238 hadis-i Kudsi

-3.717 hadis mürsel

-2.067 Masumlardan olmayan rivayet

-4.118 rivayet ise ravisiz nakledilmiş

Not: rivayetlerin kategorisinde ölçü olarak görülen hadisi ilk buyuran ve senedin kendisine ya raviler tarafından, ya da imamlar tarafından vardırıldığı masumdur.

Tercüme: Ali Rıza Akbulut

Editör: Hasan Bedel