.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

Kur’an

(Lokman, öğütlerine devamla şöyle demişti:) “Ey oğul! Yaptığın iş (iyilik veya kötülük), bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu, bir kayanın içinde, göklerin yüksekliğinde yahut yerin derinliklerinde bile bulunsa, yine de Allah onu (senin karşına) getirir. Doğrusu Allah, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.”[1]

Hadis

el-Bidaye ve’n-Nihaye: Hişâm b. Urve babasından naklettiğine göre; Lokman oğluna şöyle dedi: “Ey oğul! Ne ekersen onu biçersin.”[2]

el-İhtisâs: Evzaî’den naklettiğine göre; Lokman tavsiyelerinden birinde oğluna şöyle dedi: “Ey oğul! Biçeceğin şeyi ekmektesin ve elde edeceğin ameli yapmaktasın.”[3] (Ne amel ettiysen onun karşılığını göreceksin).

 Arâisu’l-Mecâlis: Süfyan es-Sevrî’den naklettiğine göre; Lokman oğluna şöyle dedi: “Ey oğul! Küçük işleri azımsama; zira yarın (ahirette) onlar çok büyük olacaktır.”[4]

 el-İhtisâs: Evzaî’den naklettiğine göre; Lokman tavsiyelerinden birinde oğluna şöyle dedi: “Ey oğul! Allah insanları kendi amellerinin karşılığında birer rehine kılmıştır. Vay olsun, kendi elleri ve kalpleriyle kötülük elde edenlere!”[5]

el-İhtisâs: Evzaî’den naklettiğine göre; Lokman tavsiyelerinden birinde oğluna şöyle dedi: “Ey oğul! Sen ömrünün sonunda kefene sarılıp kabre konulacak ve tüm amellerini karşında göreceksin.”[6]

el-İhtisâs: Evzaî’den naklettiğine göre; Lokman tavsiyelerinden birinde oğluna şöyle dedi: “Ey oğul! Kıyamet günü o zamandır ki gökyüzü yarılacak ve altüst olacaktır. Melekler, korkutucu saflarda dizili duran Allah’ın kullarına merhamet göstermek için nazil olacaklardır. Ve sana Sırat köprüsünden geçmen emrolunacak. O anda kendi amellerini göreceksin. Divan kurulup tartı hazırlanacak ve amel defterin açılacaktır.”[7]

Siyonizm ve Türkiye Siyonizm ve Türkiye

[1]- Lokman, 16.
[2]- el-Bidaye ve’n-Nihaye, c. 2, s. 128. ed-Dürrü’l-Mansûr, c. 6, s. 517.
[3]- el-İhtisâs, s. 337.
[4]- Arâisu’l-Mecâlis, s. 314. Tehzibu’l-Esmai ve’l-Lugat, c. 2, s. 380, Rakam: 533.
[5]- el-İhtisâs, s. 336. Bihâru’l-Envâr, c. 13, s. 336, h: 23.
[6]- el-İhtisâs, s. 340. Bihâru’l-Envâr, c. 13, s. 431, h: 23.
[7]- el-İhtisâs, s. 340. Bihâru’l-Envâr, c. 13, s. 431, h: 23.