İnsanoğlunun fıtri duygularından biri üzüntüdür. İnsan çok sevdiği bir şeyi veya birini kaybettiğinde doğal olarak üzülür. Üzüntünün büyük ya da küçük olması da kaybettiğine bağlıdır. İnsanlık tarihi günümüze kadar çok değerli şahsiyetleri kaybetmiştir.

Hz. Hüseyin (a.s) ve onunla birlikle şehitler olanları kaybetmek de insanlık adına büyük bir kayıptır. Dolayısıyla hüznü, yası ve matemi de büyüktür. Aşura olayından günümüze kadar insanlar Kerbela'da şehit düşen Hz. Hüseyin (a.s) için gözyaşı dökmüştür. Ehlibeyt (a.s) dostları bu hüznün derinliğini ifade edebilmek için her yıl Aşura gününden Erbain gününe kadar Hz. Hüseyin ve yarenleri için 40 gün matem içinde olurlar.