.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

Necaset konusunda aşırı hassas olanların vesvese hastalığından kurtulmaları için aşağıdaki tavsiyelere uymaları gerekir:

1. Mukaddes şeriata göre, taharet ve necaset bağlamında ilk kural, bütün her şeyin aslında pak olduğudur. Bu, bir şeyin necis olup olmadığına dair tereddüt yaşanması durumunda, söz konusu şeyin necis olmadığına hükmedilmesinin farz olduğu anlamına gelir.

2. [Vesvesecilerin] kimi durumlarda bir şeyin necis olduğundan emin olsalar bile o şeyin necis olmadığına hükmetmeleri gerekir. Ancak bir şeyin necis olduğunu gözleriyle görmeleri ve o şeyi gören bir başkasının onun necasetle temas ettiğine kesin olarak hükmetmesi durumunda, o şeyin necis olduğuna hükmetmelidirler. Vesveseciler, hassasiyetleri tam manasıyla yok oluncaya kadar bu hükme göre amel etmelidirler.

3. İslâm dini, kolaylık dinidir ve hükümleri insan fıtratıyla uyumludur; dolayısıyla insanların hükümleri zorlaştırmamaları, hükümleri zorlaştırarak bedenlerine ve ruhlarına zarar verip eziyet etmemeleri gerekir. Hükümlerin icrası bağlamında insanın içinde hissettiği sıkıntı ve ıstırap hayatı çekilmez hâle getirir. Allah, insanların kendilerini ve birlikte yaşadıkları insanların hayatlarını sıkıntıya sokmalarına razı gelmez. Kolaylık dininden dolayı şükür etmemiz gerekir ve bu nimetin şükrü, Yüce Allah’ın emirleri doğrultusunda amel etmekle olur.

4. Vesvese hâli tedavi edilebilir geçici bir ruh hâlidir. Vesveseden kurtulmak için bir mucize beklemeye gerek yoktur; kişisel zevk ve beğenilerimizi bir kenara bırakmamız ve mukaddes şeriatın emirlerine tabi olup inanmamız yeterli olacaktır.