.
.

Senede bir gelir bize
Üç ay misafir üçüzler
Recep şaban ramazandır;
Üç ay misafir üçüzler. 

*

Yetim garip kimsesizle.
Üç ay misafir üçüzler.
Daima dost olsun bizle.
Üç ay misafir üçüzler. 

*

Ey insanların hepisi;
Açılır, arş-ın kapısı.
Bahar gündüzü gecesi;
Üç ay misafir üçüzler. 

*

Gökte gök, yerde yer başka
Ey gönül, âşk-a gel aşk-a
Kurtul nefsinle savaşta;
Üç ay misafir üçüzler.

*

Rahmet mağfiret bereket
Kûr-an ile âyet âyet
Göster Ehl-i Beyt'e hürmet;
Üç ay misafir üçüzler.

*

Tevelli-yle teberri-yle,
Ruhla beden ameliyle
Yalnız garibin diliyle;
Üç ay misafir üçüzler. 

* * * 

ahmethürdoğan