Temizleyiciler

1-Su

2-Toprak

3-Güneş

4-İstihale

5-İntikal

6-İslam

7-Tabiiyet

8-Necisin özünün yok olması

9-Necaset yiyen hayvanın istibrası

10-Müslüman'ın ortada olmayışı.

 

1-Su

a) Kapların Temizlenme şekli:

Necis kap az suyla üç kez yıkanmalıdır. Ancak akarsu veya çok suda bir kez yıkamak yeterlidir.

Köpeğin su veya başka bir sıvı içtiği ya da yaladığı kap önce toprakla, daha sonra da suyla yıkanır. Eğer bu kap az suyla yıkanacaksa, önce toprakla yıkanmalı, ardından iki kez de bu suyla yıkanmalıdır.

Domuzun su veya başka bir sıvı içtiği kap ise yedi kez yıkanmalıdır. Bu durumda toprakla yıkamak gerekmez.

b) Diğer Eşyaların Temizlenme Şekli:

Necis olan bir nesne, üzerindeki necasetin özü giderildikten sonra bir kez çok su veya akarsuya daldırılır ya da çok suya bağlı çeşme suyuna tutulur da su, necis olan her tarafa ulaşırsa temizlenir. Ancak halı veya elbise gibi şeyler vacip ihtiyat gereği içindeki su dışarıya çıksın diye sıkılmalı ya da silkelenmelidir. Ama sıkma veya silkeleme eyleminin suyun dışında olması gerekmez, içinde de yapılabilir.

İdrarla temas ettiğinden dolayı necis olan bir şey, necasetin özü giderildikten sonra iki kez az suyla yıkanırsa temizlenir. İdrarın dışında bir necasetle necis olan bir şey de necasetin özü giderildikten sonra bir kez yıkanırsa pak olur.

Az suyla yıkanan bir nesneye dökülen su, ondan dışarı çıkmalıdır. Eğer bu şey sıkılabilecek şeylerdense (halı ve elbise gibi), bu su sıkılarak dışarı çıkarılmalıdır.

"Halı vb. şeyleri necasetten temizlerken çeşmeden faydalanılıyorsa, suyun halıdan ayrılması gerekmez. Necasetin aynı temizlendikten sonra suyun necis bölgeye ulaşması ve ardından üzerine el çekme suretiyle hareket ettirilmesi, oranın pak olması için yeterlidir.

"Necasete bulaşmış çamurdan yapılan tandırın dış yüzeyi yıkanırsa pak olur. Ekmek tandırın dış yüzeyine yapıştırıldığı için sadece buranın temiz olması, orada ekmek pişirebilmek için yeterlidir.

"Bazı necis elbiseler yıkandığında suya renk verirler. Eğer bu renkler suyun muzaf su olmasına sebep olmazsa, necis olan bu elbiseler üzerlerine su döküldüğünde pak olurlar.

"Necis olan elbiseler yıkanmak üzere çamaşır leğenine konur, üzerine çeşmeye bağlı su dökülür ve bu su çamaşırın her yerine ulaşırsa; elbise, leğen, su ve suyun üzerine çamaşırdan çıkan ve suyla birlikte dışarı dökülen tüyler pak olurlar. (Ancak daha önce de söylendiği gibi, elbise vb. şeyler vacip ihtiyat gereği suda veya suyun dışında sıkılmalı ya da silkelenmelidir.)

 

2-Toprak

Ayağının altı veya ayakkabısının altı necis olan bir kimse kuru zemin üzerinde yaklaşık on adım yürürse, necasetin özü yok olduğu takdirde ayağının ve ayakkabısının altı pak olur.

3-Güneş

Güneş yeri, yerin üzerine yapılan binayı ve binanın yapımında kullanılan kapı, pencere, duvar, sütun vb. gibi taşınamaz eşyaları temizler.

4-İstihale (Başkalaşım)

Necis bir şey cinsi değişecek şekilde değişime uğrarsa temizlenmiş olur. Örneğin; yanıp küle dönüşen tahta parçası, sirkeye dönüşen şarap ve tuza dönüşen köpek pak olur. Ancak cinsi değişmez ve sadece şekli değişirse temizlenmiş olmaz. Örneğin; una dönüşen necis buğday veya suda eriyen necis şeker pak olmaz.

5-İntikal (Aktarım)

Sivrisinek vb. hayvanların insandan emdikleri kan, "insan kanı olmaktan çıktı" denmedikçe necistir. (Sülüğün insandan emdiği kan gibi). Ancak belli bir zaman geçmesiyle o haşerenin kendi kanı durumuna geçerse pak olur.

6-Necisin Özünün Yok Olması

Eğer bir hayvanın bedeni necis olursa, necisin özü giderildikten sonra pak olur ve suyla yıkanması gerekmez. Ağız ve burnun içi gibi insan bedenin iç kısımları da aynı hükümdedir. Ancak burada, necaset dışarıdan o bölgeye bulaşmamalıdır. Bu durumda eğer diş etinden gelen kan ağız suyu içerisinde kaybolup giderse ağız paktır.

7-Müslüman'ın Ortada Olmaması

Müslüman bir kimsenin bedeninin, elbisesinin veya herhangi bir eşyasının necis olduğunu gören bir kimse, belirli bir süre aynı Müslüman'ı görmez ve bu süre geçtikten sonra onunla karşılaşırsa, kendi eşyalarına pakmış gibi davrandığını gördüğü takdirde (daha önce necis olduğunu gördüğü) şey, o kimse için pak hükmündedir. Ancak bu hüküm, eşya sahibinin onun necis olduğunu bildiği ve necis eşyaların nasıl temizlenmesi gerektiğinden haberdar olduğu durumlarda geçerlidir.

Bir Şeyin Pak Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Bir şeyin paklığı üç yolla anlaşılır:

1-İnsanın bizzat kendisinin o şeyin pak olduğuna dair yakin etmesiyle.

2-Elinde eşyayı bulunduran kimsenin (ev sahibi, satıcı, hizmetçi vb.) necis olan şeyin paklandığını söylemesiyle.

3-İki adil şahsın haber vermesiyle.

Taharette Asıllık

Taharette Asıllık Nedir?

Bir nesnenin temiz mi, necas mi olduğu konusunda aslolan şey, onun temiz oluşudur. Yani necasetine yakin edilmeyen her şey şer'î açıdan temizdir ve araştırmak da gerekmez.

Taharette Asıllığa Bazı Örnekler

1-Daima üzerini necis eden çocuğun ıslak eli, ağız suyu ve yemeğinin arta kalanı, necis olduğuna yakin edilmediği müddetçe paktır.

2-Necis veya pak elbiseden geldiği belli olmayan tüy ve tozlar paktır. Aynı şekilde kısmen necis olduğunu bildiğimiz bir elbiseden gelen, ama elbisenin necis yerinden mi yoksa pak yerinden mi geldiğini bilmediğimiz tüy ve tozlar yine paktır.

3-Kuru temizlemeye verilen elbiseler, eğer önceden necis değil idiyse pak hükmündedir. Sözü edilen işyeri sahiplerinin orada birtakım kimyasal maddeler kullandıklarını bilsek dahi hüküm değişmez.

4-Necis mi, pak mı olduğunu bilmediğimiz bir yerden sıçrayan su pak hükmündedir.

5-Çöp arabalarından dökülen necis olup olmadığını bilmediğimiz sular pak hükmündedir. Aynı şekilde sokak ortasındaki çukurlarda biriken ve necis olup olmadıkları bilinmeyen sular da pak hükmündedir.

6-Ruj gibi necis bir maddeden yapılıp yapılmadığı bilinmeyen makyaj malzemeleri, necis bir maddeden yapıldığı ispatlanmadıkça pak hükmündedir ve onları kullanmanın sakıncası yoktur.

7-Deri ayakkabı kullanırken, bu ayakkabının şerî usullere göre kesilmemiş hayvanın derisinden imal edildiğine emin olursak ve ayaklarımız bu ayakkabının içinde terlerse, namaz kılmak için ayağımızı yıkamamız gerekir. Ancak hayvanın şerî usullere göre kesilip kesilmediği konusunda şüphe edersek, bu durumda ayaklarımız terlediğinde pak olduklarına hükmedilir.

8-Resim ve proje çiziminde kullanılan fırçaların domuz tüyünden yapılıp yapılmadığı bilinmezse pak hükmündedirler ve taharetin şart olduğu şeylerde dahi kullanılmalarının sakıncası yoktur.

9-Müslüman mı, kâfir mi olduğunu bilmediğimiz insan pak hükmündedir ve dinini sormamız gerekmez.

10-Hindular gibi Ehl-i Kitap olmayan kâfirlerin ev veya otellerinin duvarlarıyla bunların içinde yer alan eşyaların necis olduklarına yakinimiz olmadığı sürece pak olduklarına hükmedilir.

11-Otobüs ve tren koltukları gibi Müslümanlar ile kâfirlerin ortak kullandıkları eşyaların necis olduklarına emin olunmadığı sürece pak olduklarına hükmedilir.

12-Aslının sarhoş edici sıvı maddelerden olup-olmadığı belli olmayan alkollerin paklığına hükmedilir.