.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

Musa AYDIN

Büyük Ariflerden Çeşitli Durumlar İçin Tavsiye Edilen Zikir ve Dualar

Hevatir: İnsanın geçmişte yaşadığı hadiselerin tekrardan zihne gelmesi ve insanı meşgul etmesi demektir. Bunlar her türlü duygu ve düşünce ya da yaşanan bir olayın tekrardan zihinde tekrarlanması şeklinde olabilir. Evvela bunları hatıra getirmemek gerekir. Hatıra gelirse de biran önce kurtulmak gerekir. Özellikle namaz, dua gibi özel durumlarda çok daha dikkatli olmak gerekir.

Vesvese: İnsanın aklına, kalbine gelen yersiz düşünceler, insanı meşgul eden saçma fikirler vs. bu kapsamdadır. Vesveseden kurtulmanın en etkili yolu ona itina etmemektir. Onun aksine davranmak vesveseye uygun davranmamaktır. Bunlarla birlikte hem “hevatir”den hem de “vesvese”den kurtulmak için bazı zikir ve dualar da tavsiye edilmiştir. Gerek hadislerde gerekse büyük ariflerin dilinden bu durumlar için zikir ve dualar şunlardır:

* Merhum Ayetullah Keşmiri buyuruyor ki: “La ilahe illallah zikrini sık sık söylemek, kötü hatıraların uzaklaşmasında çok etkilidir.”

* Ezkar-ı Nafia kitabında “La ilahe illallah” ve “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azîm” zikirlerinin insanların kötü hatıra ve düşüncelerden kurtulmasında etkili olduğu ifade edilmiştir.

* Merhum Ayetullah Keşmiri; Şeytanların eziyetinden, vesveselerden, kötü hatıralardan şikâyet edenlere “Ayetu’l-Kürsi” ayrıca “Felak ve Nas” surelerinin sık tekrarlanmasını tavsiye ederek, şeytanların insanlardan uzaklaşmasında bu ayet ve surelerin çok etkili olduğunu buyurmuştur.

* Ayetullah Behcet’e “İnsanların zihninden kötü duygu ve düşünceleri, vesveseleri uzaklaştırmanın yolu nedir?” Şu cevabı vermiştir: “Onların zıddını yapın.” “Zıddı nedir?” diye sorulunca da "Çok salâvat getirmek ve bol istiğfar etmek” diye cevap vermiştir.

* Resulullah (s.a.a) Emirülmüminin İmam Ali’ye (a.s) şöyle buyurdu: “Kötü düşüncelerden kurtulmak için şu duayı oku:

“Kur'ân okuduğun zaman seninle, âhirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Kalplerine -onu anlamalarına engel olacak- kabuklar, kulaklarına da bir ağırlık koyarız. Kur'ân'da yalnız Rabbini andığın zaman arkalarına dönüp kaçarlar.”  (İsra/45-46)

      

* Mekarimü’l-Ahlak kitabında, kalpten vesveselerin temizlenmesi için Nahl suresinin 98. ayet ve Felak ve Nas surelerinin okunması tavsiye edilmiştir.

* Emirülmüminin Ali’den (a.s) şöyle nakledilmiştir: “Şeytanın vesvese ve telkinlerinden kurtulmak için Euzü billahi mineş-şeytanir-racim” diyerek Allah’a (c.c) sığının ve daha sonra hem lisanla hem de kalben (teveccühle) şu zikri okuyun:

“Allah’a ve Resulüne iman ettim, dini ona halis kılarak.”

* Şeyh Saduk şöyle rivayet etmiştir: Şeytan, Hz. İsa’ya (a.s) vesvese vermeye kalkınca, Hz. İsa (a.s) şu zikri okudu:

“Tesbih ediyorum Allah’ı (c.c) göklere yere sığacak kadar; O’nun kelimelerinin sayısı kadar, Arş’ının ağırlığı kadar ve razı olduğu kadar.”

Hz. İsa (as) bu zikri okuyunca, şeytan kendini unuttu ve bataklığa battı.

* Merhum Şehid-i Evvel, Resulullah’tan (s.a.a) şöyle nakletmiştir: “Şeytan iki kısımdır: Birincisi insî şeytan; ikincisi cinnî şeytan. İnsî şeytan “salavat” ile uzaklaşır;  cinnî şeytan ise “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azîm” zikri ile uzaklaşır.

Kötü Sıfatların Islahı İçin Bazı Dualar:

* İmam Sadık’tan (a.s) şöyle nakledilmiştir:

“Kim öfkelenirse, durum değiştirsin. Ayakta ise otursun, oturuyorsa kaklısın. Bu iş şeytanın pisliğini uzaklaştırır.”

 “Yakınlarınızdan birine öfkelenirseniz, ona dokunun (sarılın, elini tutun vs.) Bu öfke ateşini söndürür.”

“Öfkelendiğiniz zaman şu duayı okuyun:

“Allah’ım kalbimin öfkesini benden gider; günahımı bağışla, saptırıcı fitnelerden beni kendine sığındır. Senden rızanı diliyorum ve gazabından sana sığınıyorum. Senden cennetini diliyorum ve ateşinden sana sığınıyorum. Bütün hayırları senden diliyorum ve bütün şer ve kötülüklerden sana sığınıyorum. Allah’ım, beni hidayet ve doğruluk üzerinde sabit kıl; beni rızana razı olan ve kendisinden razı olduğun kimselerden eyle, sapan ve saptıran değil.”

* Ayetullah Keşmiri’ye “Öfkeyi yenmek için hangi zikir etkilidir?” diye sorduklarında, “La ilahe illallah”  zikrini tavsiye etmiştir.

* Ayetullah Behcet’e “riyanın tedavisi için ne yapalım?” diye sorulduğunda, kâmil bir hakikatle “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azîm” zikrini okumalarını tavsiye etmiştir.

* Ayetullah Behcet’e gurur ve kibrin tedavisi için neyi tavsiye edersiniz diye sorulduğunda;  “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azîm” zikrini çok söyleyin.” buyurmuşlardır.

* Ayetullah Behcet’e “Öfkeyi tedavi etmek için ne yapılmalı?” diye sorulduğunda; “Kendine öfkelen ve çok salâvat söyle.” buyurmuşlardır.

* İmam Sadık’a (a.s) vesveseden şikâyet edilince, İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Elini göğsüne sür şu zikri oku:

“Allah’ın adıyla ve Allah’a dayanarak. Muhammed Allah’ın Resulüdür. Allah’a dayanmayan hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Allah’ım, korktuğum şeyi benden sil götür.” 

Daha sonra elini karnına sür ve aynı zikri üç defa daha oku; hiç şüphesiz Allah (c.c) seni vesveseden kurtarır” buyurdu.

* Merhum Kuleyni İmam Sadık’tan (a.s) rivayet ediyor. Adamın biri Resulullah’a (s.a.a)  geldi ve şöyle dedi: “Ey Allah’ın Resulü, borç bana galebe etmiş, hem de vesveseye müptela olmuşum; ne yapmalıyım?” Resulullah (s.a.a) adama şu duayı okumasını söyledi:

“Asla ölmeyecek olan diriye tevekkül ediyorum. Hamdolsun O Allah'a ki ne bir arkadaş ne bir evlat edinmiştir. Mülkte hiç bir ortağı yoktur. Onu hâkimiyeti altına alacak velayet sahibi yoktur ve O’nu tam anlamıyla büyük say.”

Bir müddet sonra adam Resulullah‘ın (s.a.a) yanından geçerken, Resulullah (s.a.a) adama “Ne oldu?” diye sordu. Adam “Bir müddet duaya devam ettim, sonrasında hem borcumdan hem de vesveseden kurtuldum.” dedi.

* İmam Sadık’ın  (a.s) ashabından olan Hariz İmam’a “Bazen öyle vesveseye müptela oluyorum ki namazımı bozuyorum ve bazen de kıraatim karışıyor. Ne yapmalıyım?” diye sorduğunda İmam şöyle buyurdu: “Neden Emirülmüminin’in (a.s) sığınma duasına tutunmuyorsun?” Hariz İmam’ın duayı kendisine öğretmesini isteyince, şöyle buyurdu: “Elini kalbinin üzerine koy ve şu duayı oku ve devamında çok salâvat getir:

“Allah’ın adıyla ve Allah’a dayanarak; Allah’ım, iman ile bana minnet ettin; Kur’an'ı bana emanet olarak verdin; o halde rahmet, rıdvan, şefkat ve bağışınla ve nimetlerini ve ihsanını bana tamamlayarak bana minnet et. Ey çok şefkatli; ey çok minnet eden (nimet veren); ey daim, ey Rahman, münezzehsin sen; senden başka benim kimsem yoktur, münezzehsin sen; bütün bu iyiliklerden sonra zelil olmaktan- bedbaht olmaktan sana sığınıyorum ve senden kalbimdeki hüzünleri uzaklaştırmanı diliyorum.”

* Ayetullah Keşmiri’ye “Kalbin nurlanması için hangi zikri önerirsiniz?” diye sorulduğunda, “Her namazdan sonra 30 defa Tesbihat-ı Erbaa’yı okumak kalbin nurlanmasında etkilidir.” buyurmuşlardır.

* Ayetullah Keşmiri kendi üstadı Ayetullah Gazi Tabatabai’ye aynı soruyu sormuştur. Üstadı cevaben “İkindi namazından sonra 70 defa istiğfar etmek bu konuda iyidir, etkilidir.” buyurmuştur.

* Ayetullah Keşmiri 40 gün sabah namazından sonra bin bir defa:

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَیُّالْقَيُّومُ(Allahu la ilahe illallahu el-Hayyu’l-Kayyum) zikrini söylemek kalbin nurlanmasında etkilidir.” buyurmuştur.

* Ayetullah Keşmiri: “İhlâs Suresini bin defa okumak, kalbin nurlanması, işlerin kolaylaşması için çok etkilidir.  İhlâs Suresini okumak, yakinin artmasında da etkilidir. Hatta bu sureyi okumak her şey için iyidir.”

* Resulullah’tan (s.a.a): “Kim bin defa İhlâs Suresini okursa, hiç şüphesiz kendi nefsini Allah’tan (c.c) satın alır ve Allah’ın (c.c) özel kullarından olur. Kim bu sureyi bin defa okursa, bu onun için Allah (c.c) yolunda cihada hazır olan bin ata sahip olmaktan daha iyidir.” Yine “Kim bu sureyi bin defa okursa, cennetteki yerini görerek ölür.”

* Ayetullah Keşmiri kalbin nurlanması ve afiyet için sabahları yetmiş defa “el-Hayy” zikrini söylemeyi tavsiye etmiştir.

* Merhum Ayetullah Naini  “Sabah namazından sonra iki elini göğsüne koyarak yetmiş defa “Ya Fettah” (Ey çok açan, genişleten) ismini zikretmek, kalbin nurlanması, işlerin yoluna girmesi ve önemli sıkıntıların çözümünde etkilidir, önemlidir.” buyurmuştur.

* Merhum Ayetullah Meliki Tebrizi aktarıyor: “Ariflerin üstadı Merhum Ayetullah Hüseyinkulu Hamedani’ye “Kalp üzerinde etkili olan ameller nelerdir?” diye sorulduğunda şöyle buyurmuştur:

1- Her gün bir saat ya da 45 dakika secde halinde “Zikr-i Yunusiye’yi” söyleyeceksin(La ilâhe illâ ente, subhâneke innî kuntu minezzâlimîn).Bunu söylerken kendini tabiatın mahpusu olarak gör ve bu zikri söyleyerek bu mahpusluktan, dünyaya bağlılıktan, kendini kuşatan zincirlerden kurtulmayı niyet et.

2- İnsan başına gelenleri kendinden bilerek, bunun farkına vararak ve bunlardan kurtulmayı arzu ederek bu zikri okumalı.

3- Cuma geceleri ve Cuma günü öğleden sonra yüz defa Kadir Suresini okumak.

Merhum Ayetullah Meliki Tebrizi “Ben bu üçünden kalp üzerinde daha etkili olan başka bir şey bilmiyorum.” diye eklemiştir.

* Ayetullah Keşmiri her namazdan sonra şu zikrin üç defa söylenmesini kalp üzerinde etkili görüyor:

Esteğfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüvel-hayyül-qayyum, zül-celali vel-ikram ve etûbü ileyh.”

* el-Mehazin kitabında “Kim İnşirah Suresini kendi göğsüne ya da başkasının göğsüne okursa, göğüs darlığından, sıkıntılardan kurtulur ve göğsü, gönlü rahat olur, ferahlar.” diye yazılmıştır.

* Büyük ariflerden Merhum Şeyh Recep Ali Hayyat şöyle buyuruyor “Sabahları Saffat Suresini, akşamları Haşr Suresini okumak, bâtının (insanın iç dünyası, göğsü, sinesi manasında) saflaşmasında (temizlenmesinde) çok etkilidir. Yine Şeyh bu konuda Vakıa Suresinin de okumasını tavsiye ediyor.

* Şeyh yine insanın nefsine galebe edebilmesi için “Ya Dâimu, Ya Gâim”  zikrini okumanın da etkili olduğunu ifade ediyor.

* Ayetullah Keşmiri şöyle buyuruyor: “Nefsini ve Rabbini tanımada Merhum Gazi Tabatabai’nin tavsiyeleri şunlardır:”

1- Murakabe (kendini sürekli gözetlemek)

2- Zikr-iYunusiye

3- Her namazdan sonra 30 defa Tesbihatı Erbaa okumak.

4- Cuma gecesi ve Cuma günü öğleden sonra 100 defa Kadir suresi okumak.

* Merhum Tebrizi bir kitabında şöyle buyuruyor: “Nefsin ıslahında ve ilahi marifetlerin celbinde şunlardan daha etkili bir şey bilmiyorum: Günde bir defa uzun bir secdede “Zikr-i Yunusiye”yi söylemek ve bunu söylerken kendini tabiatın, kötü ahlak zincirlerinin mahpusu görüp bu mahpusluğu kendinden bilip ve bunlardan kurtulmayı arzu edeceksin.”

Kalpten Hicapların Bertaraf Olması Ve Yakinin Artması İçin:

* Sabah namazından sonra 70 defa “Ya Fettah” ismini söylemek etkilidir.

* İnsanı şaşırtan güzel şeylerin insana zahir olması ve zorba ve zalim kimsenin insana teslim olması için şu duayı yazıp kişinin üzerinde taşıması iyidir. Ayrıca her namazdan sonra da bu duayı okumak faydalıdır:

* Ayetullah Keşmiri, yakinin artması için İhlâs Suresini sürekli okunmanın etkili olduğunu buyurmaktadır.

* Yine Ayetullah Keşmiri, “Perdelerin kalkması, göğsün genişlemesi, kalplerin açılması için Fetih suresini okumak etkilidir.” buyurmuştur.

* İmanın sabit kalması için Ayetullah Behcet İmam Cafer Sadık’ın (a.s) buyurduğu “Garik (boğulan) Duasının” yani "Ya Allahu Ya Rahmanu Ya Rahim Ya Muqallibel-qulub, Sabbit Kalbi Ala dinike" duasının sık sık okunmasını tavsiye ediyor. Ayrıca İmam (a.s), bu duanın gaybet zamanında sıkça okunmasını da tavsiye buyurmuşlardır.

Sadık ve Bereketli Rüyalar Görmek İçin Bazı Dualar:

Merhum Allame Tabatabai,  Duha ve İnşirah Surelerini oturmadan (yatağa girmeden) teveccühle okumak bâtının sefası ve salih rüya görmek için çok faydalıdır.” buyurmaktadır.

Gece İstenilen Saatte Uyanabilmek İçin Tavsiye Edilen Zikirler:

 * Kişi uyumadan önce Kehf Suresinin son ayetini okur ardından aşağıdaki duayı da okursa gece istediği saatte uyanabilir:

“Allah’ım zikrini bana unutturma, tuzağından emin kılma, beni gafillerden eyleme, saatlerin en sevimli olan saat için beni uyandır ki; Ben seni çağırayım, sen bana icabet edesin; Ben senden isteyeyim, sen bana veresin; Ben istiğfar edeyim, sen de beni bağışlayasın; Hiç şüphesiz senden başka ilah yoktur. Ey merhametlilerin en merhametlisi.”

Ariflerden Çeşitli Konularda Tavsiyeler:

* Adamın biri Ayetullah Bahcet’e soruyor: “Çok günah işledim ve şu an çok rahatsızım. Asabi bir ruh halim var. Ne yapmalıyım? Ne tavsiye edersiniz?” Üstat cevabında “Çokça ‘Estağfirullahe ve etubu ileyh’ zikrini söyle.”  buyurmuştur.

* Birisi Ayetullah Behcet’e soruyor: “Bir kardeşim var, namaz kılmıyor; maneviyata ilgisizdir; kötü arkadaşlarla dolaşıyor; öğüt dinlemiyor. Bize bu konuda bir yol gösterir misini?” Üstat cevaben şöyle buyurmuştur: “Caferi Tayyar namazı kılın ve namazın son secdesinde dua edin ve ağlayarak hidayetini isteyin.” buyurmuştur.

* Yine Merhum Ayetullah Behcet’e soruyorlar: “Bir anne babanın çok hayırsız bir çocuğu olursa, o anne baba ne yapmalı?” Cevabında şöyle buyurmuştur: “Baba, çocuğunun ıslahı niyetiyle dört rekât şu şekilde namaz kılsın: “Birinci rekatta Fatiha’dan sonra Bakara 128. ayeti 10 defa okusun. İkinci rekâtta Fatiha’dan sonra İbrahim suresinin 40. ve 41. ayetlerini 10 defa okusun. Üçüncü rekâtta Fatiha’dan sonra Furkan suresinin 74. ayetini 10 defa okusun. Dördüncü rekâtta Fatiha’dan sonra Ahkaf Suresinin 15. ayetini 10 defa okusun. Namazı bitirdikten sonra tekrar Furkan suresinin 74. ayetini 10 defa okusun ve çocuğun ıslahı için dua etsin.”

Çeşitli İrfani Zikirler:

 * Günahların affedilmesi için şu duanın okunması tavsiye edilmiştir

“Ey bir şeyi duymak kendisini başka bir şeyi duymaktan alıkoymayan, ey isteyenlerin istekleri kendisini yanlışa düşürmeyen, ey ısrar edenlerin ısrarı kendisini sıkıntıya sokmayan, affının ve mağfiretinin serinliğini ve rahmetinin lezzetini bana tattır!”

* Allah sevgisinin kalbe yerleşmesi için Şeyh Recep Ali Hayat, 40 gece 1000’er defa salâvat söylenmesini tavsiye etmiştir.

Beytullah’ın Ziyaretinin Nasip Olması İçin:

* İmam Sadık’tan (a.s): “Kim Nebe Suresini her gün sabah namazından sonra okursa, Beytullah’ın ziyareti kendisine nasip olur.”

İyi Bir Akıbetle Dünyadan Gitmek İçin:

 * Ayetullah Keşmiri’ye “İyi bir akıbetle dünyadan gitmek için ne yapalım?” diye sorulduğunda, ‘Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azîm’ zikrini her gün 100 defa tekrarlayın.” buyurmuşlardır.

* Ayetullah Keşmiri’ye soruyorlar: “İyi bir geçmişi olmayan, şimdi ise iyi biri olmak isteyen bir kimse ne yapmalıdır?” Şu cevabı vermiştir: “İstiğfar ve Zikr-i Yunusiye’yi çok söylesin ve geçmiş amellerine dönmemek için kesin karar alsın.”

* Ayetullah Behcet’e birisi şöyle soruyor: “Çok günaha düşüyorum ve ne kadar terk etmek için uğraşsam da başarılı olamıyorum; ne yapmamı tavsiye edersiniz?” Ayetullah Behcet bazı büyük âlimlerden naklen şu cevabı vermiştir: “Sekiz mukaddes mekânda defnedilen mümin erkek ve kadınlar için Fatiha ve İhlâs Surelerini okuyun. Bu mukaddes mekânlar: 1-Mekke, 2-Medine, 3- Necef, 4- Kerbela, 5- Kazımiye 6- Samerra 7- Meşhed, 8- Kum. Bunların yanı sıra diğer mukaddes mekânlarda bulunan müminler için de ayrıca Fatiha ve İhlâs surelerini okuyun.”